Høring - planoppstart for Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021

Innhold

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Gjeldende Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 skal rulleres. Det varsles derfor planoppstart for Trafikksikkerhetsplan for Vestre Toten kommune. Planen skal beskrive trafikksikkerhetstiltak på veger der barn og unge ferdes til og fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Planen skal omfatte både fysiske tiltak og tiltak som fremmer positiv adferd i trafikken.

Vi ønsker innspill på tiltak som kan være med på å sikre og oppfylle kommunens mål om trygge og gode oppvekstsvilkår og trygge skoleveger. Spesielt oppfordres skoler, barnehager og FAU til å komme med innspill. Tiltakene må være realistiske og skal være prioriterte.

Frist for innspill: 27. oktober 2017. Det er mulig å få utsatt fristen dersom dette ikke passer, f.eks ifm FAU-møter. 

Kontaktinformasjon

Høringsinnspill sendes til: 
Vestre Toten kommune 
Pb 84 
2830 Raufoss

Eller på følgende e-postadresse: post@vestre-toten.kommune.no

Merk: Trafikksikkerhetsplan 16/1329


Publisert: 05.10.2017 13:50
Sist endret: 05.10.2017 13:50