Varsel om planoppstart og høring av planprogram – Kommunedelplan veg Vestre Toten kommune 2017-2023

Innhold

Formannskapet har i møte 15.02.2017, sak 19/17, vedtatt at det skal utarbeides kommunedelplan for veg for perioden 2017-2023.

I henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser legges forslag til planprogram for kommunedelplan veg i Vestre Toten kommune, datert 06.02.2017, ut til 6 ukers offentlig ettersyn.

Forslaget er lagt ut her på kommunens hjemmeside, og dessuten i resepsjonen på Vestre Toten rådhus og på Vestre Toten folkebibliotek.

Høringsuttalelser sendes Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss eller e-post til post@vestre-toten.kommune.no innen 3. april 2017.

 

Dokumenter i saken:

1. Formannskapets vedtak 15.februar 2017

2. Saksframlegg til formannskapets behandling

3. Forslag til planprogram for kommunedelplan veg i Vestre Toten kommune

 


Publisert: 17.02.2017 10:32
Sist endret: 17.02.2017 10:41