RENONORDEN AS er konkurs

Innhold

RenoNorden ASA og RenoNorden AS begjærer oppbud

Styrene i RenoNorden ASA og RenoNorden AS (Norge) besluttet i styremøter 18. september å begjære oppbud i de respektive selskap. Oslo Børs ble informert i etterkant samme dag. Det vil bli innlevert oppbudsbegjæringer 19. september. RenoNorden AB (Sverige), RenoNorden A/S (Danmark) og RenoNorden OY (Finland) drives videre.

Bakgrunn for konkursen

Bakgrunnen for oppbudsbegjæringene er at RenoNorden AS i perioden ultimo 2015 og primo 2016 inngikk 11 tapskontrakter som har påført selskapet et beregnet tap på mer enn 300 MNOK. Det har de siste månedene pågått forhandlinger med kundene på tapskontraktene om å terminere disse. To av kundene var det ikke mulig å oppnå enighet med og dermed var grunnlaget for en samlet løsning ikke til stede.

På denne bakgrunn har bankene (DnB og Danske Bank) varslet stopp i finansieringen av RenoNorden ASA og RenoNorden AS. Styrene i RenoNorden ASA og RenoNorden AS hadde da ikke noe annet valg enn å begjære oppbud.

Konsekvenser

Konkursen i RenoNorden AS kan få store konsekvenser i Norge. RenoNorden AS har 30 kontrakter i Norge, som omfatter om lag 1,2 millioner mennesker. Selskapet har om lag 500 ansatte som blir berørt av konkursen. RenoNorden beklager sterkt de problemene som ansatte, kunder, husholdninger og andre berørte påføres som følge av konkursen.

Etter at konkurs er åpnet, er det bostyrer som har myndighet over disse selskapenes ansatte, kontrakter og biler, og det er bostyrer ansatte, kunder og leverandører nå må henvende seg til.

RenoNorden i Sverige, Danmark og Finland driver videre og vil oppfylle kontraktene de har med sine kunder og innhente avfall i henhold til kontraktskravene. Kundene og husholdningene i disse landene vil ikke bli berørt av konkursen i RenoNorden ASA og RenoNorden AS.

RenoNorden-selskapene i Sverige, Danmark og Finland har hver for seg positiv egenkapital og solid ordreportefølje, utsiktene for disse selskapene er gode.

Lenker

  • Aktuell informasjon og pressemelding finner man hos renovasjonsansvarlig Horisont Miljøpark IKS ved å følge denne lenken. (eksternt nettsted - hiks.no)

  • Kommunens egen nettsidepresentasjon for avfall og gjenvinning finner man ved å følge denne lenken.

Publisert: 19.09.2017 09:15
Sist endret: 19.09.2017 09:15