Tidsrom for åpen brenning

Våren er rundt hjørnet, og sesongen for åpen brenning av halm og kvist/rydningsvirke i landbruket er i lokal forskrift fastsatt til perioden 15. april - 31. mai i Vestre Toten kommune. I 2017 er sesongen utvidet til å gjelde for perioden fom. 3. april - tom. 31. mai pga. tidlig vår.

Innhold

Nå er våren snart i anmarsj, og med den følger ofte behovet for å få brenne diverse. 

Sesongen for åpen brenning av halm og kvist/rydningsvirke i landbruket er i lokal forskrift fastsatt til perioden 15. april - 31. mai i Vestre Toten kommune. I 2017 er sesongen utvidet til å gjelde for perioden fom. 3. april - tom. 31. mai pga. tidlig vår.

Tidsrom hvor det er tillatt å brenne, er hverdager (mandag - fredag) på dagtid fram til kl 18.00.

I påsken 2017 gjelder følgende:

  • mandag 10. april og og tirsdag 11. april: Det er tillatt å brenne fram til kl 18.00
  • onsdag 12. april: Det er tillatt å brenne fram til kl 15.00
  • fom. skjærtorsdag 13. april - tom. 2. påskedag 17. april: Ingen form for brenning er tillatt

Åpen brenning

 

Det er adgang til å brenne kun halm og rydningsvirke (kvist) innen landbruksnæringen, etter vår lokale forskrift om åpen brenning og brenning i småovner.

Det er ikke anledning for private å brenne noen form for bråte, kvist eller annet avfall. Dette skal komposteres eller leveres til godkjent mottaksplass. Bygnings/rivingsavfall er ikke tillatt å brenne selv om det kun består av rent virke.

Dersom det foretas ulovlig brenning, kan kommunen gi forhåndsvarsel om gebyr ved gjentagelse. Dersom ulovlig brenning fører til brannutrykning, vil kommunen uansett grunn og uten forhåndsvarsel, ilegge gebyr for dekning av utrykningskostnader, minimum kr. 4 350, jfr. kommunestyrevedtak, sak nr. 113/16. Saksframlegg og vedtak finner man ved å følge denne lenken.

Dersom lovlig åpen brenning fører til utrykning fra brannvesenet pga. at brenningen kommer ut av kontroll som følge av manglende sikkerhetstiltak, annen utvist uaktsomhet, eller at andre vilkår i forskriften ikke er oppfylt, gjelder samme sanksjon som nevnt over.

Rutine for melding om åpen brenning.
Alle som skal brenne halm eller kvist/rydningsvirke skal melde fra til 110-sentralen på Hamar (Alarmsentral Brann Innlandet), tlf 61 14 80 00 skal benyttes.

110-sentralen registrerer tid og sted for brenningen i sitt kartverk slik at de har oversikt over all innmeldt brenning. Dette også av hensyn til evt. skogbrannovervåking.

Dersom henvendelsen gjelder brenning og spørsmål i denne forbindelse som faller utenom ovennevnte rammer for brenning, er dette ikke tillatt og henvendelsen kan avvises direkte av mottageren.

I tvilstilfeller og ved henvendelser som omhandler søknad om dispensasjon (se § 6 i forskriften og vedlagte skjema), kan disse formidles til en av følgende, via tlf. nr. 61 15 33 00 (sentralbordet i Vestre Toten kommune).

  • Egil Ulsrud (lanbruksrådgiver)
  • Eirik Røstadsand (plan- og miljøvernrådgiver)
  • Bjørn Sondra Kjelsrud (brannsjef)
  • Trond Granlund (varabrannsjef)

Vedlegg


Publisert: 29.03.2017 10:04
Sist endret: 29.03.2017 10:04