Søke gravetillatelse? Fra 18. juni 2018 er det endring i søknadsrutine

Innhold

Teknisk driftsavdeling informerer: Søke gravetillatelse

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen. For å innhente gravetillatelse må man fra og med mandag 18. juni 2018 henvende seg til Geomatikk via nettsiden https://gravemelding.no/ (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse.

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. (ekstern side - lovdata.no)


Publisert: 18.06.2018 09:21
Sist endret: 18.06.2018 09:21