Søknad om legatmidler: Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond

Innhold

Søknad om legatmidler

Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond.
Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og ungdom i Vestre Toten kommune. Aldersgrensen er 18 år. Søker kan fylle 18 år, det året det søkes i.

Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede, eller stimulerende og praktiske tiltak for barn og ungdom med behov for spesiell tilrettelegging.

Det må fremgå av søknaden at det er søkt andre innstanser om midler til samme formål.

Kontakt og søknadsfrist

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til styrets leder Guri Skaug Olsen tlf. 48184730, eller på e-post til bjoerg.madsen@vestre-toten.kommune.no

Søknadsskjema finnes ved å følge denne lenken, eller ved henvendelse ved rådhusets resepsjon. Søknadsfrist er tirsdag 5. juni 2018.

Søknaden sendes:

Vestre Toten kommune 
Kultur og fritid v/Bjørg Madsen 
Postboks 84
2831 Raufoss


Publisert: 30.05.2018 08:41
Sist endret: 30.05.2018 08:41