Stenging av gang- og sykkelvegen i Kortabakken fra uke 19

Innhold

Kortabakken oppgraderes

Stenging av gang- og sykkelvegen i Kortabakken fra uke 19

Teknisk driftsavdeling informerer om at gang- og sykkelvegen i Kortabakken oppgraderes. Gang- og sykkelvegen går mellom Østvollvegen og Rustadvegen ved den tidligere butikken. Det vil fra uke 19 og fremover pågå anleggsarbeider som fører til at vegen vil være stengt for all trafikk. Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen skoleårets oppstart høsten 2018.

Gående og syklende benytter Maurstien (gang- og sykkelvegen) i tidsrommet. 

Vennlig hilsen 
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Illustrasjonsvedlegg


gang- og sykkelvegen i Kortabakken oppgraderes - illustrasjon
Trykk på bildet for større versjon


Publisert: 02.05.2018 09:01
Sist endret: 02.05.2018 09:01