Styringsdokument - rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020

Innhold

Vedlagt følger rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.

Styringsdokument og budsjettforslag for 2017


Styringsdokument og budsjettforslag for 2017

Budsjettforslaget er sendt til kommunestyrets medlemmer og blir behandlet videre i formannskap og utvalg første uken i november. Sluttbehandlingen er i kommunestyrets desembermøte. Møteplan for 2016 finner man ved å følge denne lenken.


Publisert: 20.10.2016 12:05
Sist endret: 20.10.2016 12:35