Styringsdokument med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Innhold

I henhold til kommunelovens § 44 – 45 legges innstilling til kommunestyret ut til alminnelig ettersyn.
Dokumentene er - i tillegg til denne publisering - lagt ut i bibliotekets lokaler på Raufoss og i rådhusets ekspedisjon. Kommunestyrets behandling skjer 15.12.2016.

Vedlegg:

Styringsdokument med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Styringsdokument 2017

Med vennlig hilsen
Leif Waarum
Ordfører


Publisert: 25.11.2016 10:25
Sist endret: 25.11.2016 10:38