Teknisk drift informerer: Utsetting av fugler i fugleparken på Raufoss 2017

Innhold

Fugleparken 2017

I sommer blir det ikke satt ut fugler i fugleparken på Raufoss.
Videre drift av fugleparken krever store investeringer og eventuell videre drift må avklares politisk.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
driftsjef, teknisk driftsavdeling


Publisert: 16.05.2017 09:10
Sist endret: 16.05.2017 09:10