Teknisk driftsavdeling informerer om at Maurstien oppgraderes

Innhold

Det vil fra uke 31 og fremover pågå anleggsarbeider og vegen vil være stengt for all trafikk. Gående og syklende benytter gang- og sykkelvegen mellom Østvollvegen - Øverbyvegen / Rustadvegen i tidsrommet.

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune.


Publisert: 28.07.2017 13:05
Sist endret: 28.07.2017 13:05