Teknisk driftsavdeling: Plasser snøhuler og akebakker bort fra vegene

Innhold

Plasser snøhuler og akebakker bort fra vegene. Foto: Illustrasjonsbilde

Årets snømengder har blitt av en slik størrelse at bygging av snøhuler og
akebakker er fristende for barn og unge.

Teknisk driftsavdeling ber om at snøhuler, akebakker og annet plasseres i egnede
områder bort fra vegene og vegenes sideområder.

Vi oppfordrer barn, unge og foreldre til å ha spesielt fokus på sikkerhet
slik at ulykker unngås.

Vennlig hilsen
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune


Publisert: 30.01.2018 13:52
Sist endret: 30.01.2018 13:52