Telerestriksjoner 2017

Innhold

Vestre Toten kommune innfører telerestriksjoner med akseltrykksgrense BK 6 på enkelte kommunale veger våren 2017.

Veger som omfattes blir skiltet og er listet opp i vegliste for telerestriksjoner. Telerestriksjonene gjelder fra skilter er satt opp og til skiltene er fjernet.

Dato for innføring er fredag 31. mars 2017.

Vedlegg


Vennlig hilsen
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune.


Publisert: 29.03.2017 13:58
Sist endret: 29.03.2017 13:58