Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Innhold

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Det er mulighet for enkeltpersoner å søke om tilskudd etablering og tilpasning av bolig. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Søknadsskjema får du ved henvendelse til ekspedisjonen eller ved å følge denne lenken. Kommunen disponerer også Startlånordningen.

Vedlegg og informasjon


Publisert: 23.08.2017 09:46
Sist endret: 23.08.2017 09:46