Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Innhold

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte

Tilskuddsordningens mål: Motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsskjema sendes inn gjennom Bufdirs søkerportal, som ligger på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfrist og kontakt

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

Kontaktperson i Vestre Toten kommune: Hilde Skogli Ødemark


Publisert: 17.11.2017 10:42
Sist endret: 17.11.2017 10:42