Tilsyn av fosterhjem - tilsvar fra rådmannen

Innhold

Det vises her til en artikkel på vg.no fra torsdag 5. april, der det er fokus på manglende tilsyn av fosterhjem.

På denne statistikken kommer Vestre Toten kommune relativt dårlig ut med 52 % av fosterhjemmene som ikke har fått tilsyn i 2017. Dette stemmer. Denne saken ble imidlertid fulgt opp i 2017. Tilsynsordningen er regional og det ble satt inn større ressurser i løpet av året og omorganisert (ansvaret ble overført fra Land til Gjøvik kommunes barnevern).

Oppdaterte tall viser at Vestre Toten kommune ikke har avvik / lovbrudd på tilsyn fosterhjem 1. kvartal 2018

Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen
Bjørn Fauchald
Rådmann


Publisert: 06.04.2018 15:21
Sist endret: 06.04.2018 15:21