Trafikksikkerhetsprisen 2016

Innhold

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2016 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2016.

Trafikksikkerhetsprisen 2016

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes på e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no
innen 1. desember 2016


Publisert: 20.10.2016 13:34
Sist endret: 20.10.2016 13:39