Vedrørende egen termin for septik utover de fire ordinære.

Innhold

Septikanlegg vil bli fakturert på 4. termin, sammen med de kommunale årsgebyrene og eiendomsskatt, med forfall 01. desember 2016.

Dette betyr at det ikke vil komme en egen 5. termin for de med septikanlegg med forfall 16.12, som før.


Publisert: 01.11.2016 09:56
Sist endret: 01.11.2016 09:58