Helseavdeling

Innhold

Helseavdelingen omfatter

  • Legetjenester (kurativ legetjeneste, offentlig legetjeneste og samfunnsmedisin)
  • Helsestasjon/skolehelsetjeneste, jordmor
  • Fysio-/ergoterapitjeneste, hjelpemiddelformidling
  • Barnevern

Publisert: 26.08.2016 10:49
Sist endret: 26.08.2016 10:51