NAV

Innhold

NAV-tjenester i kommunal sammenheng er

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Kvalifiseringsprogram (KVP)
  • Rusarbeid
  • Koordinering av flyktningarbeid
  • Boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte, kommunale boliger).

Publisert: 26.08.2016 12:05
Sist endret: 26.08.2016 12:07