Planavdelingen

Innhold

Planavdelingen har oppgaver innenfor

 • Kommuneplanlegging
 • Plansaksbehandling
 • Oppmåling og geodata
 • Byggesaksbehandling
 • Matrikkelføring
 • Næringsutvikling og tilrettelegging
 • Regional utvikling - samferdsel
 • Deling og seksjonering av eiendom
 • Eiendomsmegleropplysninger
 • Kommunale tomtesaker
 • Jord- og skogbruksforvaltning
 • Landbruksrelatert næringsutvikling
 • Drift av kommunens skog
 • Vilt- og fiskeforvaltning
 • Vassdragsforvaltning
 • Miljøvern/forurensningssaker
 • Veterinærvakt
 • Eiendomsskatt – administrasjon
 • Administrering av gebyrer, fakturering

Publisert: 26.08.2016 10:16
Sist endret: 26.08.2016 10:18