Voksenopplæring

Innhold

Voksenopplæringen gir

  • Grunnskoleopplæring for ungdom og voksne
  • Norskopplæring for flyktninger og innvandrere
  • Spesialundervisning for voksne (med ulike funksjonshemninger, medfødte eller ervervede skader)
  • Fagopplæring (lærlinger i kommunen)

Publisert: 26.08.2016 12:24
Sist endret: 26.08.2016 12:30