Spørsmål og svar

Mai 2018: Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Kontakt og tilgjengelighet

Hva er kommunens åpningstider? Finnes det kontaktmuligheter etter stengetid?

En oversikt over kommunens åpningstider og vakttelefoner finner man ved å følge denne lenken. Kommunens servicetorg er tilgjengelig alle hverdager klokken 08.00 - 15.00 på telefon 61 15 33 00.

Jeg ønsker å komme i kontakt med en kommunal saksbehandler. Hvordan finner jeg korrekt person eller tjenesteområde?

Ved å benytte kommunens ansattoversikt kan du søke opp personer og avdelinger. Ta kontakt med kommunens servicetorg på telefon 61 15 33 00 ved spørsmål.

Er kommunen tilgjengelig på sosiale medier og andre plattformer?

Man finner kommunen på Facebook der aktualiterer og oppdateringer annonseres fortløpende av et eget redaksjonsteam (eksternt nettsted - krever innlogging) og Vestre Toten har også en kanal på Youtube med filmer og videoklipp fra kommunen. (eksternt nettsted)

Kultur, politikk og samfunn

Hvor finner jeg mer informasjon om kommunens bibliotek?

Fyrverkeriet bibliotek ligger i Fyrverkeriet kulturhus, og besøksadressen er Kirkevegen 8, 2830 Raufoss. Biblioteket har sin egen hjemmeside, og her finner man aktuelle nyheter, kontaktinformasjon og åpningstider.

Kultur og fritid - hvilke tilbud tilbys?

Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av seks tjenesteområder som alle har hvert sitt nettsted, her finner du alle.

Tjenesteområdene under Fyrverkerietparaplyen er kultur i Vestre Toten, kulturhus, bibliotek, kulturskole, idrett/friluftsliv og ungdomshus.

Finnes det en oversikt over kommende aktiviteter og kulturelle hendelser i kommunen?

Ja, under kommunens aktivitetskalender finner man fortløpende oppføringer i en kalendervisning.

Fyrverkeriet Kultur i Vestre Toten har sin egen hjemmeside, besøk denne for å se hva som skjer på kulturfronten i Vestre Toten.

Utfører kommunen vielser?

Ja. Lovendringer i ekteskapsloven overførte borgerlig vigselsmyndighet fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018. Ved å følge denne lenken finner man fyldig informasjon vedrørende vigsler og vielser hos kommunen. 

Jeg søker informasjon for gjeldsrådgivning og/eller sosialhjelp, hvor henvender jeg meg?

NAV og kommunen skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet for de som er kommet i en vanskelig situasjon. Snarvei til NAV og sosiale tjenester finner man her, inneholdende tjenesteoversikt, veiledninger, aktuelle lenker og kontaktinformasjon. 

Jeg leter etter et politisk vedtak, hvor finner jeg dette?

Ved å følge denne lenken kan du søke i saksdokumenter og vedtak fra kommunens politiske utvalg.

Har jeg rett til å klage på et vedtak? Hvor klager man?

Ja, du har klagerett på kommunale enkeltvedtak. På denne orienteringen vedrørende klageadgang finner du informasjon om hvordan du går frem hvis du vil klage på et enkeltvedtak gjort av Vestre Toten kommune.

Kommunen har i tillegg en egen side for Si din mening / klage. Vestre Toten kommune ønsker å være en servicekommune, og oppfordrer til å bruke denne ved behov. Både ris og ros mottas med takk.

Hvordan kommer man i kontakt med politikerene?

Ved å gå til Politiske organer / kontakt finner man alt man trenger å vite om kommunens politiske organer. Her finner man blant annet kontaktinformasjon, presentasjon av ordfører og varaordfører og oversikt over kommunens utvalg, nemnder, råd og registere.

Hva gjør kommunen for å ivareta brukerenes personvern og tilhørende personopplysninger?

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om innbyggere og brukere av ulike tjenester.

På denne siden vil du finne kommunens redegjøring for personopplysninger i form av:

  • Rettslig grunnlag
  • Samtykke
  • Hva som behandles og formål
  • Hvor opplysninger hentes fra
  • Nettbasert behandling av personopplysninger
  • Innsyn/sikring/ sletting og arkivering av opplysninger
  • Opplysning til 3.part enten som videreformidling eller lagring
  • Kontaktinformasjon

Praktisk innbyggerinformasjon

Hvor finner jeg informasjon for renovasjon, avfallshåndtering, gjenvinning og driftsmeldinger?

En samleside for renovasjon og avfall i kommunen finner man ved å følge denne lenken.

Hvem er ansvarlig for avfallshåndtering i Vestre Toten kommune?

Fra 1. januar 2016 overtok GLT-Avfall ansvaret for renovasjonen, og i august 2017 skiftet GLT-Avfall navn til Horisont Miljøpark IKS. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender, renovasjonsgebyr eller endring av abonnement rettes til Horisont:

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Jeg ønsker å se status på min e-resept. Hvor kan jeg finne en oversikt over helsetjenester på nett?

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finnes det mange tjenester for innbyggerne, som å se din kjernejournal og e-resepter, planlegge pasientreiser, bytte fastlege og mye mer. Brukere av hjemmetjeneste og deres pårørende kan her enkelt komme i kontakt med hjemmetjenesten via melding og kalender. Portalen er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

Jeg ønsker å søke gravetillatelse, og må sende søknadsskjema. Hvor finnes aktuelle skjema?

En samlet oversikt over kommunale søknadsskjema finner man ved å følge denne lenken.

En oversikt inneholdende alle kommunenes tjenester finner man under Tjenester A - Å, med tilhørende veiledning og informasjonsmatriell for nettopp den tjenesten brukeren søker.

Hvor finner man informasjon for kollektiv transport i kommunen og fylket?

Informasjon, rutetabeller og driftsmeldinger finner man på Opplandstrafikk sine nettsider (ekstern lenke - opplandstrafikk.no)

Finnes det ordninger for barn og ungdom som bruker kollektiv transport?

Ja. Reisekortet Innlandskortet kan brukes både av barn og ungdom, og kan også brukes på buss og tog. Se Opplandstrafikk sine nettsider for mer informasjon (ekstern lenke - opplandstrafikk.no)

Finnes det en Min Side for innbyggere i Vestre Toten?

Nei, ikke foreløpig. Kommunen har dog flere selvbetjeningsportaler rettet mot innbyggerene, vær velkommen til å benytte disse:

Hvor kan jeg finne utfyllende informasjon om Vestre Toten?

Under seksjonene Innflytter? og Om oss finner man oppdatert informasjon, geografi, bildegalleri og organisasjonsstruktur i Vestre Toten.

Ønsker man å flytte til kommunen, vær velkommen til å se på Ledige stillinger og Ledige tomter.


Publisert: 29.05.2018 12:52
Sist endret: 29.05.2018 12:52