Aktiviteter

Innhold

6 måneder aktivitetsoppbygging i gruppe

Fallforebyggende trening for eldre

Det arrangeres trening i gruppe for stryke, balanse, koordinasjon og kondisjon i gruppe på Raufosstun sykehjem hver mandag og torsdag kl.13.00 til 14.00.

Kontakt fysio- og ergoterapiavdelingen på telefon 61199090.

God start - oppfølging av gravide

  • Nettside og informasjonsblad for bassengtrening og vannaerobics for gravide
    finner man ved å følge denne lenken 

Kondisjonstesting

Er bedre kondisjon et av dine mål? En test gir deg et konkret utgangspunkt for å sette mål for treningen, og gir deg mulighet til å kontrollere om treningen du gjør gir ønskelige resultater.

På Frisklivssentralen bruker vi UKK gå test.. Dette er en enkel indirekte test for å sjekke fysisk form. Testen varer i 18-30 minutter hvor puls blir registrert. Etter ca 3 og 6 måneder blir det foretatt en re-test på nøyaktig samme sted, terreng og antall km. Testen er standardisert. Krever stoppeklokke, pulsmåler.

Vi gjennomfører testen som oppstart på reseptperioden og ved avsluttet periode.
Andre som ønsker å ta testen kan gjøre det mot et gebyr på 50 kroner. Ring for avtale.

NB: Husk gode sko.

Om frisklivsresept

Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk? Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Oppfølgingen ved Frisklivssentralen består av en tre måneders periode som inneholder individuelle helsesamtaler og veiledning knyttet til nevnte levevaneområder. Ta kontakt med frisklivssentralen for å avtale tid for en helsesamtale. I løpet av samtalen utarbeides det mål og plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i 3 måneder med mulighet for videre samtaleoppfølging.

Du har mulighet til å delta på ulike ute- og inneaktiviteter på dag og kveldstid. Frisklivssentralen samarbeider med lokale terningssentre. Etter 3 måneder gjennomføres en ny helsesamtale.

Ukeplan frisklivsgrupper


Publisert: 19.08.2016 12:06
Sist endret: 19.08.2016 12:07