Helsestasjon

Innhold

Åpen helsestasjon

Trygghet og trivsel for småbarnsfamilien på Sagatunet. Møteplass for gravide og foreldre. Hver tirsdag kl 12.00-13.00

                                     Åpen helsestasjon i Vestre Toten

Klokken 12.10 - 12.30: Informasjon på venterommet.


Drop in / Åpen dør inn til:

  • Helsesøster
  • Barnevern
  • NAV
  • Voksenpsykiatri


For spørsmål foreldre har – ingen for store, ingen for små

Bakgrunnen for tiltaket

Kommunen har i flere år ønsket en bedre samordning av tjenester rundt barn og unge. Det er viktig at foreldre blir møtt på sin egen sårbarhet og enkelt får svar på sine spørsmål. Vi ønsker å komme tidlig inn med veiledning.

Ny forskning har vist oss hvor viktig det er at mye av foreldrenes fokus er på samspillet med barnet og ikke på den voksnes egne utfordringer. Derfor tenker vi at det vil være lurt at foreldrene får tak i tjenesteområdene på en enkel måte på en arena hvor de likevel kommer med barnet sitt. Til helsestasjonen kommer mange av de gravide og alle foreldre. Derfor er dette stedet valgt.

En Nav-ansatt, en barnevernspedagog, en helsesøster og en psykiatrisk sykepleier sitter 1 time kl 12-13 hver tirsdag på hvert sitt kontor på helsestasjonen. Ingen timebestilling, foreldrene kan gå inn til den de ønsker å kontakte, og vi har fått en dør inn til fire av kommunens tjenester rundt barn og unge. Disse tjenesteområdene blir også bedre kjent med hverandres arbeidsfelt.

Til vanlig er det fra kl.12.10-12.30 en kort informasjon om et tema på venterommet.


Publisert: 06.07.2016 14:19
Sist endret: 06.07.2016 14:19