Helsetjenesten

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Helsesjef : Bjørnar Eidsvik
Telefon : 61 15 35 40
E-post : bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no

Driftsenheter administrasjon

Helse- og barnevernstjenesten holder til på Sagatunet, telefon sentralbord 61 15 35 40.

Driftsenheter administrasjon helse

Legetjenesten: Jens Mørch

Helsesøstertjenesten: Elisabeth Skaar Dyrud  

Barneverntjenesten: Dag Østby

Frisklivssentralen: Silje Nyu Haugerud

Fysio/ergoterapitjenesten: Silje Nyu Haugerud

Arbeidsområder

  • Kurativ legetjeneste, offentlige legetjenester og samfunnsmedisin).
  • Helsestasjon-skolehelsetjeneste, psykisk helsevern, helsestasjon for ungdom, flyktninghelsetjeneste, smittevern og jordmortjeneste).
  • Fast ansatte fysio- og ergoterapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter, hjelpemiddelformidling/lager).
  • Barnevern.

Organisering 

Under helsesjefen er det fire driftsenheter. De er delt opp i samsvar med arbeidsområdene ovenfor, det vil si:

Organisasjonskart helseavdelingen

Følg denne lenken for organisasjonskart i stort format (PDF-fil)

Helseberedskapsplan 

Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner:

 
Kommunen er medeier i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS. De utfører tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven og Røykeloven. Hjemmesiden til GHMT finner du ved å følge denne lenken.


Publisert: 15.08.2016 14:35
Sist endret: 15.08.2016 14:36