Omsorgstjenesten

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Omsorgssjef: Trine Kløvrud
Telefon: 61 15 33 81
E-postadresse: Trine.Kloevrud@vestre-toten.kommune.no

Ansatte ved administrasjon

Omsorgssjefen og omsorgsavdelingens administrasjon holder til i Rådhuset, telefon sentralbord 61 15 33 00. Ekspedisjonstid 08.00 - 15.00.

Ansatte ved administrasjon i omsorg
 • Trine Kløvrud, Omsorgssjef.
 • Bente R. Vesterås, Rådgiver.
 • Annette Brandshaug, Sykepleiekonsulent.
 • Siv Anita Skogen, Kompetansesykepleier.
 • Unni Moen, Konsulent.
 • Leni Furuseth Nilsen, Konsulent.
 • Anita Brobakken, Konsulent.
 • Laila Nyborg, Konsulent.

Organisasjonskart

Organisasjonskart for omsorgsavdelingen i Vestre Toten kommune

Generell informasjon

Vestre Toten kommune har ca 13140 innbyggere og ligger sentralt til på  Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går gjennom kommunen.

Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrsapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Vi arbeider aktivt og helhetlig med utviklings- og forbedringsarbeid.

Omsorgsavdelingens visjon

 • Sammen skaper vi muligheter
 • Respekt – Mestring – Trygghet
 • Alle med omsorgsbehov skal oppleve at deres egne ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv, blir ivaretatt.
 • Brukeren møtes med respekt.
 • Brukeren mestrer dagliglivet.
 • Brukeren opplever trygghet
 • Brukeren opplever et godt tilpasset tjenestetilbud.

Organisering

Omsorgsavdelingen i Vestre Toten består av følgende driftsenheter

Kontor for tildeling og koordinering
 • Telefon: 61 15 33 90
 • Driftsenhetsleder: Ola Løvstad
 • E-postadresse: Ola.Loevstad@vestre-toten.kommune.no

 • Saksbehandlere:
  Elisabeth Witzøe - tlf. 61 15 33 83
  Trine Anmarkrud - tlf. 61 15 33 97
  Renate Klæbo Karlsen - tlf. 908 97 308
  Mette Ødegårdstuen - tlf. 908 43 308
Hjemmetjenester

Hjemmetjenester Eina, Bøverbru, Reinsvoll (EBR).
Administrasjon for tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp for områdene Eina, Bøverbru og Reinsvoll.

 • Telefon: 61 15 92 15
 • Vakt-telefon: 959 75 217 (på kveld, natt og helg)
 • Besøksadresse: Gimlevegen 10, 2846 Bøverbru.
 • Driftsenhetsleder: Maj Britt Karlsen
 • E-postadresse: maj-britt.karlsen@vestre-toten.kommune.no

Hjemmetjenester Raufoss
Administrasjon for tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp for området Raufoss.

 • Telefon: 61 15 92 60
 • Vakt-telefon: 958 31 348 (på kveld, natt og helg)
 • Besøksadresse: Fossegårdvegen 15, 2830 Raufoss.
 • Driftsenhetsleder: Maj Britt Karlsen
 • E-postadresse: maj-britt.karlsen@vestre-toten.kommune.no

Psykisk helsetjeneste
Administrasjon for psykisk helsetjeneste.

Miljøarbeidertjenesten Eina, Bøverbru, Reinsvoll (EBR)
Administrasjon for tjenesten miljøarbeid for områdene Eina, Bøverbru, Reinsvoll.

Miljøarbeidertjenesten Raufoss
Administrasjon for tjenesten miljøarbeid for området Raufoss.

Sykehjem / Institusjon

Raufosstun helsehus
Avdelingen har korttidsplasser, rehabilitering, dialysebehandling og palliasjon.

 • Telefon på avdelingen: 61 13 05 20
 • Sentralbord: 61 13 05 00
 • Besøksadresse: Severin Olsensveg 15, 2830 Raufoss
  Kartplassering finner man ved å følge denne lenken.
 • Driftsenhetsleder: Britt Jakobsen
 • E-postadresse: britt.jakobsen@vestre-toten.kommune.no

Gimle sykehjem
Avdelingen har langtidsplasser i sykehjem.

 • Telefon: 61 15 92 12
 • Sentralbord: 61 15 92 10
 • Vakt-telefon: 468 19 119
 • Besøksadresse: Gimlevegen 10, 2846 Bøverbru.
  Kartplassering finner man ved å følge denne lenken.
 • Driftsenhetsleder: Oddbjørg Pedersen
 • E-postadresse: oddbjoerg.pedersen@vestre-toten.kommune.no

Om beregning av egenandel ved langtidsplassopphold

Dagtilbud

Vestre Toten dagsenter
Dagavdeling med tilbud på alle hverdager. Gir tilbud til mennesker med demens.

Dagsenterdrift utenfor institusjon
Dagtilbud for psykiske helsetjenester.

Dagtilbud for svaktfungerende/multifunksjonshemmede

Boliger / Botilbud

Ytterskogvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Eventyrveien omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.


Tyttebærstien omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Elvesvingen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Sundskogvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Korterudvegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Korterudvegen har en enhet som benyttes til korttidsopphold.

 • Telefon: 61 15 35 95
 • Besøksadresse: Korterudvegen 8, 2835 Raufoss
 • Driftsenhetsleder: Hilde Aaslund Myrvang
 • Telefon leder: 454 16 474
 • E-postadresse: hilde.aaslund@vestre-toten.kommune.no
   

Gimletun omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Gimletun har en enhet som benyttes til korttidsopphold.

Gimlevegen omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning. Gimlevegen har 2 enheter som benyttes til utredningsplasser.

Raufosstun omsorgsboliger
Boliger med fast heldøgnsbemanning.

Øvrige tjenester

Kirkevegen avlastningssenter
Avlastning for funksjonshemmede barn/unge.

 • Telefon: 61 15 34 91
 • Besøksadresse: Kirkevegen 10, 2830 Raufoss
 • Driftsenhetsleder: Helge Stikbakke
 • E-postadresse: Helge.Stikbakke@vestre-toten.kommune.no
 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, Vernepleiekonsulent
  Telefon: 61 15 33 83

Avlastning i hjemmet

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 90

Brukerstyrt personlig assistent

Se lenke til tjenestebeskrivelse om brukerstyrt personlig assistent.

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Omsorgslønn

Se lenke til tjenestebeskrivelse om omsorgslønn.

 • Kontaktperson: Elisabeth J. Witzøe, saksbehandler
  Telefon: 61 15 33 83

Kontaktperson for kreftpasienter og alvorlig syke:

Se lenke til tjenestebeskrivelse om tilbud for kreftrammede.

Demensrådgiver:

Vestre Toten Storkjøkken

Vestre Toten Storkjøkken - kantinesalg og matombringing
Matproduksjon til institusjon- og hjemmeboende. Driver av kafè i Fyrverkeriet Kulturhus.
Storkjøkkenets egen presentasjonsside finner man her.

Bestilling kantine og kafedrift:


Helseberedskapsplan

Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner:

Omsorgsplan 2014 - 2017

Plan for omsorgsavdelingen 2014 - 2017 i Vestre Toten kommune


Publisert: 17.08.2016 12:36
Sist endret: 17.08.2016 12:39