Lag og foreningsregister - august 2016

Innhold

Category: Diverse Lag Og Foreninger

ADHD NORGE OPPLAND
2830 RAUFOSS
Telephone: 611 91 582
email: oppland@adhdnorge.no
Kai Henning Richardsen Haugland
Mobilephone: 951 65 310
email: kai@angric.com
F_Adresse: Bakkevegen 10
F_Homepage: http://www.adhdnorge.no
ADHD NORGE OPPLAND
Label_Leader: Kai Henning Richardsen Haugland
Label_Address: Bakkevegen 10
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

Category: Velforeninger
Bakkelia Vel
T_Name: Ole Ivar Vangen
T_PrivateTelephone: 611 92 026
T_Address: Bakkevg. 12
T_PostalCode: 2830
T_City: Raufoss
Label_Club: Bakkelia Vel
Label_Leader: Ole Ivar Vangen
Label_Address: Bakkevg. 12
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Category: Sang/Musikk/Teater
Club: Baptistkirkens Menighetskor
T_Name: Eva Marie Wiklund
T_PrivateTelephone:
T_Address: Skogsrudvg. 7,
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 958 08 404
T_City: Raufoss
T_email: ei-wik@frisurf.no
Label_Club: Baptistkirkens Menighetskor
Label_Leader: Eva Marie Wiklund
Label_Address: Skogsrudvg. 7,
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: Benteler Bedriftsidrettslag Raufoss
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 56 000
T_Name: Yngve Langsrud
T_Mobilephone: 480 98 891
T_email: yngve.langsrud@benteler.com
Category: Idrett
F_Adresse: Fabrikkveien
Label_Club: Benteler Bedriftsidrettslag Raufoss
Label_Leader: Yngve Langsrud
Label_Address: Fabrikkveien
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

Club: Blåkors Toten
SportsGround:
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
T_Name: Jan Svein Asprusten
T_PrivateTelephone:
T_Address: Framstadvegen 10
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 482 79 911
T_City: Raufoss
T_email: jansa@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: C/O Jan Svein Asprusten Framstadvegen 10
Label_Club: Blåkors Toten
Label_Leader: Jan Svein Asprusten
Label_Address: C/O Jan Svein Asprusten Framstadvegen 10
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS
Purpose: Foreningen ble stiftet 31.01.85.
Foreningen ønsker å stå sammen i et felleskap, støtte hverandre åndelig og
sosialt og drive opplysende virksomhet om edruskapsspørsmål.
Foreningen ledes av et valgt styre bestående av :
Leder Jan Svein Asprusten, Nestleder Åge Torkildsen, Sekretær Eldbjørg
Hylland, Kasserer Inger Karin Torkildsen, Styremedlemmer er Olaf G. Thon
og Rita Lundstadsveen Thon.


Club: Blåvarpfeltet lekeplass
F_City: EINA
purpose_location: Eina
T_Name: Stian Presterudstuen
T_Address: Skogvn. 3
T_WorkTelephone:
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 958 63 209
T_City: EINA
Category: Velforeninger
Label_Club: Blåvarpfeltet lekeplass
Label_Leader: Stian Presterudstuen
Label_Address: Skogvn. 3
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA

Club: Bøverbru IL
SportsGround: Bøverbru Idrettsplass
T_Name: Kjersti B. Fremstad
T_Mobilephone: 480 74 760
T_email: Kjersti.Fremstad@nhf.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://boverbruil.com
Label_Club: Bøverbru IL
Label_Leader: Kjersti B. Fremstad


Club: Bøverbru Musikkforening
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
T_Name: Ole Jacob Stenberg
T_Address: Eriksrudveien 253
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 957 94 580
T_City: Bøverbru
T_email: ole.jacob.stenberg@norgespost.no
Category: Sang/Musikk/Teater
SportsArt: Nestleder: Matias Fremstad,Kasserer: Ole Ringerud,Sekretær: Vidar Samuelsen,Styremedlem: Thormod Aas,Ungd. Rep: Christian Telum
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/5355946298/?fref=ts
Label_Club: Bøverbru Musikkforening
Label_Leader: Ole Jacob Stenberg
Label_Address: Eriksrudveien 253
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU


Author: CN=Inge Arne Kalrud/O=Vestre Toten kommune
Club: Bøverbru Vel
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
F_email: boverbruvel@gmail.com
purpose_age: Gjennom velet kan du leie Håkonshallen. Her finnes kjøkken med dekketøy til 150 personer. Velet holder også Bøverbrus mest populære badeplass, Holetjernet, i orden. Delta gjerne på våre årlige dugnader på badeplassen.
T_Name: Anne Håkenstad
T_Address: Gimleveien 1
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 913 41 627
T_City: Bøverbru
T_email: annesmail76@gmail.com
Category: Velforeninger
F_Adresse: Holevegen
F_Homepage: http://www.boverbruvel.com/
ClientType: Notes
Label_Club: Bøverbru Vel
Label_Leader: Anne Håkenstad
Label_Address: Holevegen
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU
Purpose: Styremedlemmer/utleieansvarlig; Vidar Nereng 942 38 271, Trude Rishaug
Lium 993 15 529. www.facebook.com/boverbruvel/home

Club: Bøverbru/Eina skolekorps
F_PostalCode: 2843
F_City: EINA
T_Name: Jo Einar Blæsterdalen
T_Mobilephone: 909 47 480
T_email: jeb2010@hotmail.com
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Adresse: Postboks 85
F_Homepage: http://www.facebook.com/BøverbruEina-skolekorps-835476889800097/?fref=ts
Label_Club: Bøverbru/Eina skolekorps
Label_Leader: Jo Einar Blæsterdalen
Label_Address: Postboks 85
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA


Club: Dance 4 Fun
F_PostalCode: 2830
Founded:
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 911 89 649
F_email: freestyle.oppland@online.no
T_Name: Eldbjørg Bråten
T_Address: Granittvg. 15,
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 911 89 649
T_City: Raufoss
T_email: freestyle.oppland@online.no
Category: Idrett
F_Adresse: Granittvegen 15,
F_Homepage: http://www.dance4fun.net
Label_Club: Dance 4 Fun
Label_Leader: Eldbjørg Bråten
Label_Address: Granittvegen 15,
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: DNT Gjøvik og Omegn
F_PostalCode: 2803
F_City: GJØVIK
F_Telephone: 959 72 850
F_email: gjovik@turistforeningen.no
purpose_location: Jernbanetorget 3, 2821 Gjøvik.
T_Name: Elin Enger
T_Mobilephone: 959 72 850
T_email: gjovik@turistforeningen.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Postboks 421
SportsArt:
F_Homepage: http://www.gjovik.dnt.no
Label_Club: DNT Gjøvik og Omegn
Label_Leader: Elin Enger
Label_Address: Postboks 421
Label_PostalCode: 2803
Label_City: GJØVIK

Club: Eina Bondelag
T_Name: Erlend Amlie
T_PrivateTelephone:
T_Address: Einastranda 454
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 913 95 861
T_City: Eina
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Eina Bondelag
Label_Leader: Erlend Amlie
Label_Address: Einastranda 454
Label_PostalCode: 2843

Club: Eina Bygdekvinnelag
F_email: torgreb@online.no
T_Name: Ingvill Rebne
T_Address: Næssvegen 87
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 994 96 799
T_City: EINA
T_email: torgreb@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/eina.bygdekvinnelag?fref=ts
Label_Club: Eina Bygdekvinnelag
Label_Leader: Ingvill Rebne
Label_Address: Næssvegen 87
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA

Club: Eina Bygdeungdomslag
F_PostalCode: 2843
F_City: EINA
F_Telephone: 911 18 943
F_email: einabygdeungdomslag@gmail.com
T_Name: Torunn Amlien
T_Mobilephone: 911 18 943
T_email: einabygdeungdomslag@gmail.com torunn_spania@hotmail.com
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Adresse: Amlienvegen 5
F_Homepage: http://www.facebook.com/EinaBygdeungdomslag
Label_Club: Eina Bygdeungdomslag
Label_Leader: Torunn Amlien
Label_Address: Amlienvegen 5
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA


Club: Eina Menighetsråd
F_PostalCode: 2840
F_City: REINSVOLL
F_Telephone: 611 97 215
T_Name: Lars Arne Mjørlund
T_Mobilephone: 958 01 232
T_email: lam@moelven.no
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: Svein Erik Strandliesveg 10
SportsArt: Eina Kirkestue
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/776199572514621/?fref=ts
Label_Club: Eina Menighetsråd
Label_Leader: Lars Arne Mjørlund
Label_Address: Svein Erik Strandliesveg 10
Label_PostalCode: 2840
Label_City: REINSVOLL
Purpose: Deler sentralbord med Ås menighet, derav samme adresse og fasttelefon.

Club: Eina Musikkforening
F_email: post@einamusikken.no
T_Name: Anne Grete Engtrø
T_Mobilephone: 941 45 465
T_email: annengtro@msn.com
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.einamusikken.no
Label_Club: Eina Musikkforening
Label_Leader: Anne Grete Engtrø


Club: Eina Partilag
T_Name: Ole-Petter Bergersen
T_Mobilephone: 926 46 868
T_email: ole-petter.bergersen@vestre-toten.kommune.no
Category: Politiske Partier Og Lag
Label_Club: Eina Partilag
Label_Leader: Ole-Petter Bergersen

Club: Eina Pensjonistforening
T_Name: Ragnhild Blilie
T_PrivateTelephone:
T_Address: Koreavegen 327
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 976 64 838
T_City: Eina
Label_Club: Eina Pensjonistforening
Label_Leader: Ragnhild Blilie
Label_Address: Koreavegen 327
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina


Club: Eina Sanitetsforening
purpose_location: Sundskogvegen 4, Eina.
T_Name: Marit K. Kjellman Villåsen
T_Address: Einavegen 1851
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 984 82 375
T_City: Eina
T_email: mkkv@online.no
Category: Sanitetsforeninger/Pensjonistforeninger
SportsArt: Helsehuset,Eina Grendehus.
F_Homepage: http://www.facebook.com/Eina-Sanitetsforening-911803408908233/?fref=ts
Label_Club: Eina Sanitetsforening
Label_Leader: Marit K. Kjellman Villåsen
Label_Address: Einavegen 1851
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina


Club: Eina Skytterlag
SportsGround: Eina Skytebane, Hågår
F_email: eina@skytterlag.no
T_Name: Ole Edvard Løken
T_Address: Einavegen 1700
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 917 27 249
T_City: Eina
T_email: oleedvard79@gmail.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.dfs.no/Skytterlagssider/opplandskretsen/opland/eina/
Label_Club: Eina Skytterlag
Label_Leader: Ole Edvard Løken
Label_Address: Einavegen 1700
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina


Club: Eina Sportsklubb
F_PostalCode: 2843
F_City: EINA
F_email: post@einask.no
T_Name: Sissel Skiaker
T_Mobilephone: 995 12 039
T_email: ledereinask@hotmail.no
Category: Idrett
F_Adresse: Postboks 61
SportsArt: Ski,Turn,Gang Og Turmarsj,Fotball,Sykkel
F_Homepage: http://www.einask.no
Label_Club: Eina Sportsklubb
Label_Leader: Sissel Skiaker
Label_Address: Postboks 61
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA
Purpose: Sammenslåing til en felles klubb for all idrettslig aktivitet fra 2007.


Club: Eina Ungdomsklubb v/Eina Vel
F_PostalCode: 2854
F_City: EINA
F_email: einavel@hotmail.com
T_Name: Anne Linn Dambråten
T_PrivateTelephone:
T_Mobilephone: 930 83 038
T_email: einavel@hotmail.com
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Adresse: Postboks 39
F_Homepage: http://www.einavel.no
Label_Club: Eina Ungdomsklubb v/Eina Vel
Label_Leader: Anne Linn Dambråten
Label_Address: Postboks 39
Label_PostalCode: 2854
Label_City: EINA


Club: Eina Vel
F_PostalCode: 2854
F_City: EINA
F_email: einavel@hotmail.com
purpose_age: Eina Vel jobber for å skape aktivitet og trivsel på Eina. Vi drifter og leier ut Eina Grendehus. Velet har også ansvar for vedlikehold av Velparken og lekeplassen i Strømstad Terasse.
purpose_location: Eina Grendehus
T_Name: Kim Espen Hansen
T_Mobilephone: 934 28 436
T_email: einavel@hotmail.com
Category: Velforeninger
F_Adresse: Postboks 39
SportsArt: Eina Grendehus. Eina Ungdomsklubb.
F_Homepage: http://www.einavel.no
Label_Club: Eina Vel
Label_Leader: Kim Espen Hansen
Label_Address: Postboks 39
Label_PostalCode: 2854
Label_City: EINA

 

Club: Einastrand Vel
SportsGround: Prestmarka idrettsanlegg
T_Name: Kari Ringerud
T_Mobilephone: 413 39 874
T_email: ringerud@bbnett.no
Category: Idrett,Velforeninger
Label_Club: Einastrand Vel
Label_Leader: Kari Ringerud

Club: Elton Grendelag
purpose_location: Øverbyvegen 327, 2830 Raufoss
T_Name: Einar Loe
T_Address: Øverbyvegen 108
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 911 69 042
Category: Velforeninger
Label_Club: Elton Grendelag
Label_Leader: Einar Loe
Label_Address: Øverbyvegen 108
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: Folkeakademiet Vestre Toten
F_email: opplandhedmark@folkeakademiet.no
T_Name: Hans Vold Vikersveen
T_Address: Sentrumsgt. 38
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 948 89 605
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.folkeakademiet.no
Label_Club: Folkeakademiet Vestre Toten
Label_Leader: Hans Vold Vikersveen
Label_Address: Sentrumsgt. 38
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll

Club: Forum for Natur og Friluftsliv Oppland (FNF)
F_PostalCode: 2602
F_City: LILLEHAMMER
F_Telephone: 400 49 819
F_email: oppland@fnf-nett.no
T_Name: Ole Morten Fossli
T_Mobilephone: 400 49 819
T_email: oppland@fnf-nett.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Postboks 368
F_Homepage: http://www.fnf-nett.no/2107.2058.Oppland.html
Label_Club: Forum for Natur og Friluftsliv Oppland (FNF)
Label_Leader: Ole Morten Fossli
Label_Address: Postboks 368
Label_PostalCode: 2602
Label_City: LILLEHAMMER
Purpose: Fylkesbasert samarbeidsforum for natur- og friluftlivsorganisasjoner.

 

Club: Frelsesarmeen Raufoss
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_email: raufoss@frelsesarmeen.no
T_Name: Matthew Nanang
T_Mobilephone: 404 45 184
T_email: matthew.nanang@frelsesarmeen.no
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: Storgt. 58
F_Homepage: http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/menigheter_korps/hoyre_kolonne/divisjonene/ostre/hoyre_kolonne/vare_tilbud/raufoss_korps/
Label_Club: Frelsesarmeen Raufoss
Label_Leader: Matthew Nanang
Label_Address: Storgt. 58
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: FriBU Toten (Toten Frikirke Barn og Ungd.)
T_Name: Birgit Tryland
T_Mobilephone: 482 18 115
T_email: tryland@bbnett.no
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Label_Club: FriBU Toten (Toten Frikirke Barn og Ungd.)
Label_Leader: Birgit Tryland


Club: Fyrverkeriet Ungdomshus
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 958 79 003
T_Name: Hilde S. Ødemark
T_WorkTelephone: 994 61 851
T_PostalCode: 2830
T_City: Raufoss
T_email: hilde.oedemark@vestre-toten.kommune.no
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Adresse: Nysethvegen 5A
F_Homepage: http://www.facebook.com/Fyrverkeriet-Ungdomshus-167807709909406/?fref=ts
Label_Club: Fyrverkeriet Ungdomshus
Label_Leader: Hilde S. Ødemark
Label_Address: Nysethvegen 5A
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Gimles Venner
T_Name: Olav Berg
T_Address: Almshøgda 195
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 473 67 623
T_City: RAUFOSS
T_email: olavk.berg@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Gimles Venner
Label_Leader: Olav Berg
Label_Address: Almshøgda 195
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Gjøvik- og Totengruppa av NRRL
F_PostalCode: 2827
F_City: HUNNDALEN
F_Telephone: 404 15 060
F_email: post@la5g.no
purpose_age: Bygge opp under interessen for radio og være et samlingspunkt for alle med interesse for radio.
purpose_location: Breiskallkolonien 11, 2827 Hunndalen.
T_Name: Henrik Solhaug
T_Mobilephone: 404 15 060
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Breiskallkolonien 11
F_Homepage: http://www.la5g.no
Label_Club: Gjøvik- og Totengruppa av NRRL
Label_Leader: Henrik Solhaug
Label_Address: Breiskallkolonien 11
Label_PostalCode: 2827
Label_City: HUNNDALEN

 

Club: Gjøvik Klatreklubb
F_email: leder@gjovikklatreklubb.no
T_Name: Thomas Frydenlund
T_Address: Skrenten 23
T_PostalCode: 2819
T_Mobilephone: 915 97 504
T_City: GJØVIK
T_email: leder@gjovikklatreklubb.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.gjovikklatreklubb.no
Label_Club: Gjøvik Klatreklubb
Label_Leader: Thomas Frydenlund
Label_Address: Skrenten 23
Label_PostalCode: 2819
Label_City: GJØVIK


Club: Gjøvik og Omegn Modellflyklubb
F_email: leder@gomfk.com
purpose_location: Klubblokale på Bøverbru, flystripe på Flaterudhagan i Kolbu.
T_Name: Kjell Arne Myhre
T_Address: Mårveien 18
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 977 75 015
T_City: Raufoss
T_email: kj-myhre@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.gomfk.com
Label_Club: Gjøvik og Omegn Modellflyklubb
Label_Leader: Kjell Arne Myhre
Label_Address: Mårveien 18
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

Club: Gjøvik og Omland Geologiforening
T_Name: Rolf Bjørn Nielsen
T_PrivateTelephone: 611 70 892
T_Address: Bassengvn. 8c
T_PostalCode: 2821
T_City: Gjøvik
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.geofreaks.no/geologi-ressurser_2.html
Label_Club: Gjøvik og Omland Geologiforening
Label_Leader: Rolf Bjørn Nielsen
Label_Address: Bassengvn. 8c
Label_PostalCode: 2821
Label_City: Gjøvik


Club: Gjøvik og Toten Astronomiske Forening
F_PostalCode: 2805
F_City: GJØVIK
F_email: trond.nybraten@gmail.com
T_Name: Trond Nybråten
T_Mobilephone: 413 74 099
T_email: trond.nybraten@gmail.com
F_Adresse: Postboks 732 Kopperud
F_Homepage: http://www.gotaf.no
Label_Club: Gjøvik og Toten Astronomiske Forening
Label_Leader: Trond Nybråten
Label_Address: Postboks 732 Kopperud
Label_PostalCode: 2805
Label_City: GJØVIK
Purpose: GOTAF formidler astronomi ( kunnskapen om vårt univers utenfor jorden ) i
Gjøvik og Toten- regionen via foreningsaktivitet og undervisning av
skoleklasser og besøkende.
I de siste 15 år har Hågår-observatoriet på Eina vært til stor nytte, der
de besøkende kan få oppleve en nærkontakt med planeter, stjerner og andre
objekter gjennom vårt teleskop.


Club: Gjøvik og Toten Flyklubb
F_PostalCode: 2840
F_City: REINSVOLL
F_email: post@gtfk.no
T_Name: Åge Ensrud
T_Address: Opperudvg. 18,
T_PostalCode: 2847
T_Mobilephone: 950 57 452
T_City: Kolbu
T_email: post@gtfk.no
Category: Idrett,Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Sagvollvegen 579
F_Homepage: http://www.gtfk.no
Label_Club: Gjøvik og Toten Flyklubb
Label_Leader: Åge Ensrud
Label_Address: Sagvollvegen 579
Label_PostalCode: 2840
Label_City: REINSVOLL

Club: Gjøvik og Toten Forsvarsforening
T_Name: Anders Vangen Jordet
T_PrivateTelephone: 611 93 222
T_Address: Ringvn 25
T_PostalCode: 2830
T_City: Raufoss
T_email: anders.vangen.jordet@nammo.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Gjøvik og Toten Forsvarsforening
Label_Leader: Anders Vangen Jordet
Label_Address: Ringvn 25
Label_PostalCode: 2830


Club: Gjøvik og Toten Golfklubb
SportsGround: Gjøvik & Toten Golf
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
F_Telephone: 611 94 488
F_email: post@gtgk.no
T_Name: Jörgen Nilsson
T_Mobilephone: 900 76 540
Category: Idrett
F_Adresse: Sillongenvn. 149
F_Homepage: http://www.gtgk.no
Label_Club: Gjøvik og Toten Golfklubb
Label_Leader: Jörgen Nilsson
Label_Address: Sillongenvn. 149
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU


Club: Gjøvik og Toten Kajakklubb
F_email: leder@gogtkajakk.net
T_Name: Hans Nordby
T_Mobilephone: 952 78 949
T_email: leder@gogtkajakk.net
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.gogtkajakk.net
Label_Club: Gjøvik og Toten Kajakklubb
Label_Leader: Hans Nordby

Club: Gjøvik og Toten Kurdiske Kulturforening
F_City: 2806 GJØVIK
F_email: kurdiskkulturforening@gmail.com
purpose_age: Ivareta kurdiske kulturaktiviteter, integrering.
Category:
F_Adresse: Postboks 1305
F_Homepage: http://kurdiskkulturforening.blogspot.com
Label_Club: Gjøvik og Toten Kurdiske Kulturforening
Label_Address: Postboks 1305
Label_PostalCode:
Label_City: 2806 GJØVIK

 

Club: Gjøvik og Toten Slektshistorielag
T_Name: Mette E. Nordengen
T_Address: Sveumvegen 154 A
T_PostalCode: 2819
T_Mobilephone: 926 87 861
T_City: GJØVIK
T_email: mettenordengen@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.slektshistorielaget.no
Label_Club: Gjøvik og Toten Slektshistorielag
Label_Leader: Mette E. Nordengen
Label_Address: Sveumvegen 154 A
Label_PostalCode: 2819
Label_City: GJØVIK

 

Club: Gjøvik og Toten Sportsfiskerklubb
F_PostalCode: 2827
F_City: HUNNDALEN
T_Name: Håvard Lervold
T_PrivateTelephone: 611 89 417
T_Address: Vardestien 22,
T_PostalCode: 2817
T_Mobilephone: 951 48 985
T_City: Gjøvik
T_email: haavard@lervold.com
Category: Idrett
F_Adresse: Skumsjøvegen 578
F_Homepage: http://www.gtsfk.no
Label_Club: Gjøvik og Toten Sportsfiskerklubb
Label_Leader: Håvard Lervold
Label_Address: Skumsjøvegen 578
Label_PostalCode: 2827
Label_City: HUNNDALEN

 

Club: Granvang Grendehus
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
Category: Grendehus
Label_Club: Granvang Grendehus
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU
Purpose: Se også Ihle Grendelag


Club: Grimåssveen Velforening
T_Name: Levi Dragerengen
T_Address: Skogsrudsvingen 11
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 970 62 298
Category: Velforeninger
Label_Club: Grimåssveen Velforening
Label_Leader: Levi Dragerengen
Label_Address: Skogsrudsvingen 11
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: Helsehuset, Eina
purpose_location: Grendehuset v/ Eina Sanitetsforening, Sundskogvegen 4, 2843 EINA
T_Name: Frøydis Brattberg
T_Address: Røyskattlivegen 25b
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 986 76 445
T_City: EINA
Category: Grendehus
Label_Club: Helsehuset, Eina
Label_Leader: Frøydis Brattberg
Label_Address: Røyskattlivegen 25b
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA

 


Club: HK Vestre Toten
SportsGround: Raufosshallen
purpose_age: HK Vestre Toten ble stiftet den 21.05.2012 som et samarbeid mellom Raufoss Håndballklubb og Bøverbru Håndballklubb. Diverse aldersgrupper.
purpose_location: HK Vestre Toten spiller sine hjemmekamper i Raufosshallen. Adressen er Prøvenvegen 65, 2830 Raufoss.
T_Name: Tor Even Iversen
T_Address: Lønnbergvegen 31
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 958 29 680
T_City: Raufoss
T_email: iversen.toreven@online.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.hkvestretoten.no
ClientType: Notes
Label_Club: HK Vestre Toten
Label_Leader: Tor Even Iversen
Label_Address: Lønnbergvegen 31
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 

Club: Humanetisk Forbund, Gjøvik og Omegn Lokallag
F_PostalCode: 2815
F_City: GJØVIK
F_Telephone: 611 76 710
F_email: oppland@human.no
purpose_location: Nedre Torvgate 3, Inngang ved Hunnsveien 4, Gjøvik.
T_Name: Randi Bergsveen
T_Mobilephone: 971 14 128
T_email: gjovik@human.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Nedre Torvgate 3
F_Homepage: http://human.no
Label_Club: Humanetisk Forbund, Gjøvik og Omegn Lokallag
Label_Leader: Randi Bergsveen
Label_Address: Nedre Torvgate 3
Label_PostalCode: 2815
Label_City: GJØVIK


Club: Ihle 4H
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
F_Telephone: 902 02 851
T_Name: Synøve Mjølnerød
T_Mobilephone: 902 02 851
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Adresse: Hørsrudvegen 98
Label_Club: Ihle 4H
Label_Leader: Synøve Mjølnerød
Label_Address: Hørsrudvegen 98
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU


Club: Ihle Fiskeforening
T_Name: Gunhild Dahle
T_Mobilephone: 918 29 896
T_email: gunhilddahle@hotmail.com
Category: Idrett
Label_Club: Ihle Fiskeforening
Label_Leader: Gunhild Dahle
Purpose: På vegne av grunneierne forvalter Ihle Fiskeforening følgende vann i
Ihle-området: Helsethtjernet, Sillongen, Nordtjernet, Kauserurtjernet,
Steffensrudtjernet og Slomma. For å fiske i disse vanna må du på forhånd
kjøpe fiskekort. Prisene per 2016 er 60 kr for dagskort og 300 kr for
sesongkort. Fiskekort fås kjøpt på Sangnes Handel, Sillongen Hotel,
Bøverbru kiosk og gatekjøkken, Sport 1 Raufoss og på www.inatur.no.


Club: Ihle Grendelag
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
Category: Velforeninger
F_Adresse: Ihlevegen 149
SportsArt: Granvang Grendehus
Label_Club: Ihle Grendelag
Label_Address: Ihlevegen 149
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU


Club: Ihle Idrettslag
SportsGround: Grønlandssletta idrettsanlegg
T_Name: Andre Thorsbakken
T_Mobilephone: 957 82 569
T_email: athorsba@online.no
Category: Idrett
SportsArt: Ungdomsklubben Ihle I.L.
Label_Club: Ihle Idrettslag
Label_Leader: Andre Thorsbakken

 

Club: Ihle Pensjonistforening
Category: Sanitetsforeninger/Pensjonistforeninger
Label_Club: Ihle Pensjonistforening
Purpose: Kontaktperson ukjent, Foreningsregisteret kan kontaktes for oppdatering.


Club: Ihle Sangkor
T_Name: Anne Marie R. Grindstad
T_Address: Helsetvegen 8
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 958 01 182
T_City: Reinsvoll
T_email: amrgrindstad@gmail.com
Category: Sang/Musikk/Teater
Label_Club: Ihle Sangkor
Label_Leader: Anne Marie R. Grindstad
Label_Address: Helsetvegen 8
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll


Club: Ihle Turlag
T_Name: Helene Pettersen
T_email: helenepet@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/Ihle-turlag-1794527044092708/?fref=ts
Label_Club: Ihle Turlag
Label_Leader: Helene Pettersen


Club: Ihle/Bøverbru Arbeiderlag
T_Name: Kjell Borglund
T_PrivateTelephone: 611 96 521
T_Address: Steinbruddvn. 7
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 959 38 559
T_City: Bøverbru
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.facebook.com/Ihle-og-Bøverbru-Arbeiderlag-652838021436708/?fref=ts
Label_Club: Ihle/Bøverbru Arbeiderlag
Label_Leader: Kjell Borglund
Label_Address: Steinbruddvn. 7
Label_PostalCode: 2846
Label_City: Bøverbru

 

Club: Kløvertun
F_email: einjohan@bbnett.no
T_Name: Einar Johansen
T_Address: Framstadvn. 13
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 924 50 773
T_City: Raufoss
T_email: einjohan@bbnett.no
Category: Grendehus
Label_Club: Kløvertun
Label_Leader: Einar Johansen
Label_Address: Framstadvn. 13
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss
Purpose: Se også Raufoss Sanitetsforening

 

Club: Kolbu og Eina Blandakor
T_Name: Liv Berit Kløvrud
T_Mobilephone: 971 24 079
T_email: livberitklovrud@hotmail.com
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.kolbuogeinablandakor.dk
Label_Club: Kolbu og Eina Blandakor
Label_Leader: Liv Berit Kløvrud

 


Club: Kor90
T_email: steinar.barstad@gmail.com bjarwis@online.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.kor-90.com
Label_Club: Kor90

Club: Korterudjordet Vel
F_email: rulund@online.no
T_Name: Kate Lundhagebakken
T_Address: Grimåsvn. 9
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 958 14 785
T_City: Raufoss
T_email: rulund@online.no
Category: Velforeninger
Label_Club: Korterudjordet Vel
Label_Leader: Kate Lundhagebakken
Label_Address: Grimåsvn. 9
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: LHL Toten
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
T_Name: Aage Ingvald Sinnerud
T_Address: Knut Hamsunsv.12
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 416 41 534
T_City: Raufoss
T_email: ai-sinne@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Knut Hamsunsv. 12
F_Homepage: http://www.lhl.no/lhls-lokallag/oppland/lhl-vestre-toten/
Label_Club: LHL Toten
Label_Leader: Aage Ingvald Sinnerud
Label_Address: Knut Hamsunsv. 12
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Lions Club TOTN Damer
F_email: margrethe leirdal@hotmail.com
purpose_location: Aas kommunelokale, Bøverbru,1. onsdag i måneden kl 19;00
T_Name: Margrethe Leirdal
T_Address: Skjellerudvegen 106
T_PostalCode: 2840
T_City: Reinsvoll
T_email: margrethe leirdal@hotmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.lions.no/club/show/Totn/624
Label_Club: Lions Club TOTN Damer
Label_Leader: Margrethe Leirdal
Label_Address: Skjellerudvegen 106
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll

 


Club: Lions Club Vestre Toten
T_Name: Svein Erik Svendsen
T_Address: Midtåsen 236
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 412 67 498
T_City: Reinsvoll
T_email: se-sven@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.lions.no/club/show/Vestre+Toten/657
Label_Club: Lions Club Vestre Toten
Label_Leader: Svein Erik Svendsen
Label_Address: Midtåsen 236
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll

 


Club: Lønnberget Vel
T_Name: Anne Engen
T_PrivateTelephone:
T_Mobilephone: 900 50 980
T_email: anne.engen@gmail.com
Category: Velforeninger
Label_Club: Lønnberget Vel
Label_Leader: Anne Engen


Club: Løvlien Vel
F_City: RAUFOSS
T_Name: Alfred Lille-Homb
T_Address: Nysethvg. 18
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 958 21 297
T_City: Raufoss
T_email: alf-lill@online.no
Category: Velforeninger
Label_Club: Løvlien Vel
Label_Leader: Alfred Lille-Homb
Label_Address: Nysethvg. 18
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: MA Oppland
purpose_age: Arbeider for en rusfri trafikk.
T_Name: Ivar Lad
T_PrivateTelephone: 611 63 160
T_Mobilephone: 976 93 106
T_email: ivar.lad@senior.hioa.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.ma-norge.no/
Label_Club: MA Oppland
Label_Leader: Ivar Lad


Club: Mental Helse Toten
F_email: toten@mentalhelse.no
T_Name: Svein-Tore Tovsrud
T_Address: Smitborgvegen 130
T_PostalCode: 2848
T_Mobilephone: 412 09 521
T_City: SKREIA
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/oppland/lokallag/toten
Label_Club: Mental Helse Toten
Label_Leader: Svein-Tore Tovsrud
Label_Address: Smitborgvegen 130
Label_PostalCode: 2848
Label_City: SKREIA

 

Club: Mjøsområdets Naturistforening (MNF)
F_PostalCode: 2811
F_City: HUNNDALEN
F_email: mnf@naturist.no
T_Name: Johan Martin Trollebø
T_PrivateTelephone: 61171235
T_Address: Askimvegen 3
T_PostalCode: 2827
T_Mobilephone: 93040105
T_City: Hunndalen
T_email: johan.martin@inbox.as
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Mnf, Postboks 2108
F_Homepage: http://www.scandinavianaturist.org/NNF/mnf/nb/node/1
Label_Club: Mjøsområdets Naturistforening (MNF)
Label_Leader: Johan Martin Trollebø
Label_Address: Mnf, Postboks 2108
Label_PostalCode: 2811
Label_City: HUNNDALEN


Club: NFU Toten
T_Name: Jan Slettum
T_email: samigutt@hotmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.nfunorge.org/no/
Label_Club: NFU Toten
Label_Leader: Jan Slettum

 

Club: Nordre Eina Indremisjon (Normisjon)
T_Name: Hans Gjesdal
T_Address: Blåvarpgutua 22
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 984 18 361
T_City: EINA
T_email: hans.gjesdal@hotmail.com
Category: Kristelige Foreninger
F_Homepage: http://www.normisjon.no/norge/regionalt-arbeid/region-oppland
Label_Club: Nordre Eina Indremisjon (Normisjon)
Label_Leader: Hans Gjesdal
Label_Address: Blåvarpgutua 22
Label_PostalCode: 2843
Label_City: EINA


Club: Nordåsen Normisjon
T_Name: Daniel Grimsbø
T_Mobilephone: 988 81 832
Category: Kristelige Foreninger
F_Homepage: http://www.normisjon.no/norge/regionalt-arbeid/region-oppland
Label_Club: Nordåsen Normisjon
Label_Leader: Daniel Grimsbø


Club: Norges Handikapforbund Innlandet
F_PostalCode: 2815
F_City: GJØVIK
F_Telephone: 611 08 310
F_email: nhf.innlandet@nhf.no
T_Name: Kjersti B. Fremstad
T_WorkTelephone: 611 08 310
T_Mobilephone: 907 48 181
T_email: kjersti.fremstad@nhf.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Nhf Innlandet, Storgata 14
F_Homepage: http://innlandet.nhf.no/, www.facebook.com/nhf.innlandet
Label_Club: Norges Handikapforbund Innlandet
Label_Leader: Kjersti B. Fremstad
Label_Address: Nhf Innlandet, Storgata 14
Label_PostalCode: 2815
Label_City: GJØVIK

 

Club: Norsk Bobil- og Caravanklubb, Gjøvik og Omegn
F_email: avd107@nocc.no
T_Name: Bjørn Ødegård
T_email: avd107@nocc.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.nocc.no/lokal/gjovik
Label_Club: Norsk Bobil- og Caravanklubb, Gjøvik og Omegn
Label_Leader: Bjørn Ødegård
Purpose: NBCC er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta
medlemmenes interesser ovenfor myndigheter, organisasjoner og andre, bidra
til samhold blant campinginteresserte, stimulere til opplæringsvirksomhet,
medvirke til opprettelse og forbedring av campingplasser, samt arbeide med
organisasjoner i utlandet.


Club: Norsk Folkehjelp Vestre Toten/Gjøvik
T_Name: Thomas Birkeland Berntsen
T_Mobilephone: 414 08 102
T_email: thomasbberntsen@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.folkehjelp.no/Medlem/Lokallag-og-regioner/Fylker/Oppland/Vestre-Toten-Gjoevik
Label_Club: Norsk Folkehjelp Vestre Toten/Gjøvik
Label_Leader: Thomas Birkeland Berntsen


Club: Norsk Schäferhund Klubb, avd. Oppland
F_email: schafer.oppland@klubb.nkk.no
T_Name: Line Hamar (sekretær)
T_Mobilephone: 996 46 974
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.nschk-oppland.com/
Label_Club: Norsk Schäferhund Klubb, avd. Oppland
Label_Leader: Line Hamar (sekretær)


Club: Norske Redningshunder, Gjøvik og Toten Lag
T_Name: Alf Dalby
T_Address: Myrvangveien 44
T_PostalCode: 2827
T_Mobilephone: 905 42 714
T_City: Hunndalen
T_email: alfdalby@gmail.com
Category: Andre Organisasjoner
F_Homepage: http://www.redningshund.info/
Label_Club: Norske Redningshunder, Gjøvik og Toten Lag
Label_Leader: Alf Dalby
Label_Address: Myrvangveien 44
Label_PostalCode: 2827
Label_City: Hunndalen


Club: Oppland Idrettskrets
SportsGround: Idrettens hus, Fakkelgården
F_PostalCode: 2624
F_City: LILLEHAMMER
T_Name: Berit Brørby
T_Mobilephone: 415 00 794
T_email: bebroe@online.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/#
Label_Club: Oppland Idrettskrets
Label_Leader: Berit Brørby
Label_PostalCode: 2624
Label_City: LILLEHAMMER


Club: Popkorn, Baptistkirkens barnekor
T_Name: Siv Elin Oterhals
T_Address: Helgerudvegen 109
T_PostalCode: 2816
T_City: GJØVIK
Category: Sang/Musikk/Teater
Label_Club: Popkorn, Baptistkirkens barnekor
Label_Leader: Siv Elin Oterhals
Label_Address: Helgerudvegen 109
Label_PostalCode: 2816
Label_City: GJØVIK


Club: Radio Toten BA
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 94 800
F_email: radtoten@online.no
purpose_location: Nysethvegen 6, 2830 Raufoss.
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Postboks 102
F_Homepage: http://www.radiototen.no
Label_Club: Radio Toten BA
Label_Address: Postboks 102
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS
Purpose: www.facebook.com/radiototen/?fref=ts

 

Club: Raufoss Baptistmenighet
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 996 46 884
F_Adresse: Knut Hamsunsvei 17
SportsArt: Popkorn,Baptistkirkens Barnekor
F_Homepage: http://www.facebook.com/Raufoss-Baptistmenighet-312137576026/
Label_Club: Raufoss Baptistmenighet
Label_Address: Knut Hamsunsvei 17
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Raufoss Bokseklubb
purpose_location: Kjelleren i Vestre Toten Sparebank, RAUFOSS
T_Name: Eivind Meier Kvikstad
T_Mobilephone: 930 99 765
T_email: emkvikstad@icloud.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://https://www.facebook.com/Raufoss-Bokseklubb-197304970418276/
Label_Club: Raufoss Bokseklubb
Label_Leader: Eivind Meier Kvikstad

 

Club: Raufoss Bridgeklubb
T_Name: Gaute Gjerdingen
T_Address: Rosetsvingen 10
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 928 97 014
T_City: RAUFOSS
T_email: gautegjerdingen@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Raufoss Bridgeklubb
Label_Leader: Gaute Gjerdingen
Label_Address: Rosetsvingen 10
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Raufoss Damekor
F_email: mbkjaer@online.no
T_Name: Marit B. Kjærsmo
T_PrivateTelephone: 611 75 074
T_Address: Tordenskjoldsgate 8B
T_PostalCode: 2821
T_Mobilephone: 950 29 675
T_City: Gjøvik
T_email: mbkjaer@online.no
Category: Sang/Musikk/Teater
Label_Club: Raufoss Damekor
Label_Leader: Marit B. Kjærsmo
Label_Address: Tordenskjoldsgate 8B
Label_PostalCode: 2821
Label_City: Gjøvik

 

Club: Raufoss Idrettslag Allianse
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
F_email: raufossil@hotmail.no
T_Name: Onno Verberne
T_Address: Veltmanåvegen 28
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 915 55 817
T_City: Raufoss
T_email: onno.verberne@online.no
Category: Idrett
F_Adresse: Postboks 1
SportsArt: Raufoss Il Allianse Barneidrettsgruppe
F_Homepage: http://www.raufossil.no
Label_Club: Raufoss Idrettslag Allianse
Label_Leader: Onno Verberne
Label_Address: Postboks 1
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS


Club: Raufoss IL Fotball Jr.
SportsGround: Raufoss Sentralbaneanlegg, Mjøskrafthallen AS, Raufoss Badeland AS
T_Name: Kjetil Sangnes
T_email: kjetil@sangnestrevare.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.raufossfotball.no
Label_Club: Raufoss IL Fotball Jr.
Label_Leader: Kjetil Sangnes

Club: Raufoss IL Fotball Sr.
T_Name: Jørn Ola Formo
T_Mobilephone: 952 11 466
T_email: jorn.ola@raufossfotball.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.raufossfotball.no
ClientType: Notes
Label_Club: Raufoss IL Fotball Sr.
Label_Leader: Jørn Ola Formo

Club: Raufoss IL Friidrett
SportsGround: Raufoss Sentralbaneanlegg
T_Name: Olav Grasbakken
T_Mobilephone: 413 39 132
T_email: olav.grasbakken@hotmail.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://ril-friidrett.net/
Label_Club: Raufoss IL Friidrett
Label_Leader: Olav Grasbakken


Club: Raufoss IL Hopp
SportsGround: Lønnberget Hoppsenter
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_email: oleandershoff@gmail.com
T_Name: Ole A. Hoff
T_PrivateTelephone:
T_Address: Sagvollvg. 8,
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 995 20 799
T_City: Raufoss
T_email: oleandershoff@gmail.com
Category: Idrett
F_Adresse: Lønnbergvegen 40
F_Homepage: http://www.raufossil.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=603
Label_Club: Raufoss IL Hopp
Label_Leader: Ole A. Hoff
Label_Address: Lønnbergvegen 40
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Raufoss IL Innebandy
T_Name: Trond Vangstuen
T_Mobilephone: 472 52 530
T_email: trond.vangstuen@hotmail.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.raufossil.no
Label_Club: Raufoss IL Innebandy
Label_Leader: Trond Vangstuen

 

Club: Raufoss IL Langrenn
SportsGround: Raufoss Skistadion
T_Name: Trond Evensen
T_PrivateTelephone:
T_Mobilephone: 924 07 944
T_email: trondevensen@hotmail.com
Category: Idrett
SportsArt: Aspirantene
F_Homepage: http://www.raufossil.no
Label_Club: Raufoss IL Langrenn
Label_Leader: Trond Evensen


Club: Raufoss IL Orientering
T_Name: Eivor Stensrud
T_email: eivor@online.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://https://www.facebook.com/RaufossILorientering/
Label_Club: Raufoss IL Orientering
Label_Leader: Eivor Stensrud


Club: Raufoss IL Svømming
F_email: leder@ril-svomming.no
T_Name: Heidi Irèn Trønnes Kjelsrud
T_Mobilephone: 918 42 818
T_email: hit1974@hotmail.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.ril-svomming.no
Label_Club: Raufoss IL Svømming
Label_Leader: Heidi Irèn Trønnes Kjelsrud

Club: Raufoss IL Turn
F_email: trenerkontakt.ril@hotmail.com
T_Name: Camilla Engen
T_Mobilephone: 995 86 683
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.raufossil.no
Label_Club: Raufoss IL Turn
Label_Leader: Camilla Engen


Club: Raufoss Mannskor
F_email: brdsolbakken@yahoo.no
purpose_location: "Vi øver i kantina ved Raufoss Videregående skole hver tirsdag kl.18.30. MØT OPP."
T_Name: Bård Solbakken
T_Address: Elvesvingen 28 D
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 920 85 654
T_City: Raufoss
T_email: brdsolbakken@yahoo.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.raufossmannskor.com
Label_Club: Raufoss Mannskor
Label_Leader: Bård Solbakken
Label_Address: Elvesvingen 28 D
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss
Purpose: Leder: Bård Solbakken
Kasserer: Leif Mjølstad


Club: Raufoss Menighetshus
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 53 486/960 98 320
F_email: mg739@kirken.no
purpose_location: Besøksadresse; Kirkevegen 4, 2830 Raufoss
purpose_time: Kontortid: tirsdag-fredag: 10.00-14.00
T_Name: Arild Kjeilen, Sokneprest.
T_WorkTelephone: 611 53 486
T_Mobilephone: 960 98 326
T_email: ak952@kirken.no
Category: Grendehus
F_Adresse: Postboks 84
F_Homepage: http://www.vestretoten.kirken.no/
Label_Club: Raufoss Menighetshus
Label_Leader: Arild Kjeilen, Sokneprest.
Label_Address: Postboks 84
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS

 


Club: Raufoss Musikkorps
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
F_email: rmkorps@gmail.com
T_Name: Dagfinn Hoff
T_Mobilephone: 950 53 986
T_email: dagfinn.hoff@nammo.com
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Adresse: Postboks 145
F_Homepage: http://raufoss.musikkorps.no
Label_Club: Raufoss Musikkorps
Label_Leader: Dagfinn Hoff
Label_Address: Postboks 145
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Raufoss Normisjon
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
purpose_location: Kirkekjelleren, Raufoss kirke.
T_Name: Arnt Petter Grimsbø
T_Mobilephone: 906 30 758
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: C/O Knut Torbjørn Lilleheier, Skogsrudsvingen 2
F_Homepage: http://www.normisjon.no/norge/regionalt-arbeid/region-oppland
Label_Club: Raufoss Normisjon
Label_Leader: Arnt Petter Grimsbø
Label_Address: C/O Knut Torbjørn Lilleheier, Skogsrudsvingen 2
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Raufoss og Omegn Pensjonistlag
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 93 322
F_email: bj-ri-bj@online.no
purpose_location: Raufoss-pensjonistenes aktivitetssenter, Veltmanåvegen 4, 2830 Raufoss
T_Name: Bjørn Bjørnerud
T_Address: Skjellerudvegen 36
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 472 41 861
T_City: Reinsvoll
T_email: bj-ri-bj@online.no
Category: Sanitetsforeninger/Pensjonistforeninger
F_Adresse: Veltmanåvegen 4
SportsArt: Raufoss Pensjonistkor,Raufoss Seniordans
F_Homepage: http://www.pensjonistforbundet.no/
Label_Club: Raufoss og Omegn Pensjonistlag
Label_Leader: Bjørn Bjørnerud
Label_Address: Veltmanåvegen 4
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS
Purpose: Sekretær: Karly Hauger, 416 41 778

 

Club: Raufoss og Omeng Pensjonistkor
F_email: kjell.magne.eriksen@vestre-toten.kommune.no
purpose_location: Raufoss-pensjonistenes aktivitetssenter, Veltmanåvegen 4, 2830 Raufoss
T_Name: Kjell Magne Eriksen
T_Address: Severin Olsens veg 48
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 924 62 109
T_City: Raufoss
T_email: kjell.magne.eriksen@vestre-toten.kommune.no
Category: Sang/Musikk/Teater
Label_Club: Raufoss og Omeng Pensjonistkor
Label_Leader: Kjell Magne Eriksen
Label_Address: Severin Olsens veg 48
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss
Purpose: Undergruppe av Raufoss og Omegn Pensjonistlag


Club: Raufoss Partilag
T_Name: Reidun Gravdahl
T_Mobilephone: 992 78 264
T_email: Reidun.Gr@icloud.com
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.facebook.com/Raufosspartilag/?fref=ts
Label_Club: Raufoss Partilag
Label_Leader: Reidun Gravdahl

 

Club: Raufoss Rotary-klubb
F_email: raufoss@rotary.no
purpose_location: Frivilligsentralen, Storgt. Brubakken 27, 2830 RAUFOSS
T_Name: Olav Markestad
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 975 96 112
T_City: Bøverbru
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.raufoss.rotary.no
Label_Club: Raufoss Rotary-klubb
Label_Leader: Olav Markestad
Label_PostalCode: 2846
Label_City: Bøverbru

 

Club: Raufoss Sanitetsforening
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_email: lisbeth.skartseterhagen@raufossoffshore.com
T_Name: Lisbeth Skartseterhagen
T_Address: Rudsengvegen 36
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 996 46 989
T_City: Raufoss
T_email: lisbeth.skartseterhagen@raufossoffshore.com
Category: Sanitetsforeninger/Pensjonistforeninger
F_Adresse: Kløvervegen
SportsArt: Kløvertun
F_Homepage: http://www.oppland.sanitetskvinnene.no/
Label_Club: Raufoss Sanitetsforening
Label_Leader: Lisbeth Skartseterhagen
Label_Address: Kløvervegen
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Raufoss Seniordans
F_email: raufoss@seniordans.no
purpose_location: Raufoss-pensjonistenes aktivitetsenter, Veltmanåvegen 4, 2830 Raufoss.
T_Name: Rønnaug Bratberg
T_Address: Rognerudv. 32
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 991 07 396
T_City: Raufoss
T_email: roennaugbratberg@gmail.com
F_Homepage: http://www.seniordans.no/cb-profile/userprofile/raufoss
Label_Club: Raufoss Seniordans
Label_Leader: Rønnaug Bratberg
Label_Address: Rognerudv. 32
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 


Club: Raufoss Skolekorps
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 950 71 392
F_email: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no
T_Name: Hanne Gunn Fredrikstad Van Dijk
T_Address: Løvåsbakken 9
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 936 62 693
T_City: Raufoss
T_email: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Adresse: Raufoss Skole
F_Homepage: http://https://www.facebook.com/Raufoss-Skolekorps-133709820027160/
Label_Club: Raufoss Skolekorps
Label_Leader: Hanne Gunn Fredrikstad Van Dijk
Label_Address: Raufoss Skole
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb
F_email: raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com
T_Name: Solveig Skottene
T_Mobilephone: 934 17 565
Category: Idrett
F_Homepage: http://rgsk.no/
Label_Club: Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb
Label_Leader: Solveig Skottene


Club: Raufosstuns venner
T_Name: Werner Østbye
T_Address: Kornvegen 13
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 909 99 382
T_City: RAUFOSS
T_email: werneo@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Raufosstuns venner
Label_Leader: Werner Østbye
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

Club: Reinsvoll Arbeiderlag
F_City: 2840 REINSVOLL
T_Name: Else Marie Hjelmtvedt
T_PrivateTelephone: 61191984
T_Address: Rute 503
T_PostalCode: 2840
T_City: Reinsvoll
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Adresse: Else Marie Hjelmtvedt, Rute 503
Label_Club: Reinsvoll Arbeiderlag
Label_Leader: Else Marie Hjelmtvedt
Label_Address: Else Marie Hjelmtvedt, Rute 503
Label_PostalCode: 2840
Label_City: 2840 REINSVOLL

 

Club: Reinsvoll Idrettsforening
SportsGround: Reinsvoll Idrettspark
T_Name: Morten Kjensrud
T_Mobilephone: 977 41 325
T_email: morkjens@online.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.reinsvollif.no/
Label_Club: Reinsvoll Idrettsforening
Label_Leader: Morten Kjensrud

 

Club: Reinsvoll Idrettsforening, skigruppe
T_Name: Odd Erling Børstad
T_PrivateTelephone: 611 98 008
T_Address: Skogvegen 26
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 456 16 215
T_City: Reinsvoll
Category: Idrett
Label_Club: Reinsvoll Idrettsforening, skigruppe
Label_Leader: Odd Erling Børstad
Label_Address: Skogvegen 26
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll


Club: Reinsvoll Skolekorps
T_Name: Ann Kristin Brustuen Rebne
T_Address: Vestbakkvegen 38
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 908 91 876
T_City: Reinsvoll
T_email: rebnebru@online.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.facebook.com/ReinsvollSkolekorps/?fref=ts
Label_Club: Reinsvoll Skolekorps
Label_Leader: Ann Kristin Brustuen Rebne
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll


Club: Reinsvoll Vel
T_Name: Einar Hasvoldseter
T_Mobilephone: 415 43 175
T_email: einar_hasvoldseter@hotmail.com
Category: Velforeninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/Reinsvoll-Vel-192001617528798/timeline
Label_Club: Reinsvoll Vel
Label_Leader: Einar Hasvoldseter


Club: Sagvoll Partilag
Category: Politiske Partier Og Lag
Label_Club: Sagvoll Partilag


Club: Skautrollet 4H Eina
purpose_location: Folkvang kommunelokale
T_Name: Aina Kløvrud
T_Address: Einavegen 1885
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 478 34 957
T_City: Eina
T_email: a-m-kloe@online.no
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Homepage: http://www.facebook.com/skautrollet4h/timeline
Label_Club: Skautrollet 4H Eina
Label_Leader: Aina Kløvrud
Label_Address: Einavegen 1885
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina
Purpose: Mail kan også sendes til leder Simen Madsen, madsensimen@gmail.com

 

Club: Skiforeningen Gjøvik og Omegn
T_Name: Ragnhild Dunker (sekretær)
T_Address: Gjøvik kommune, serviceboks
T_WorkTelephone: 611 89 617
T_PostalCode: 2810
T_City: Gjøvik
T_email: ragnhild.dunker@gjovik.kommune.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/skiSGO/?fref=ts
Label_Club: Skiforeningen Gjøvik og Omegn
Label_Leader: Ragnhild Dunker (sekretær)
Label_Address: Gjøvik kommune, serviceboks
Label_PostalCode: 2810
Label_City: Gjøvik


Club: Skogstad, Eina
F_Telephone: 611 95 166
T_Name: Hans Gjesdal
T_PrivateTelephone: 61195166
T_PostalCode: 2843
T_City: Eina
Category: Grendehus
F_Homepage: http://www.skogstad.normisjon.no/index.php
Label_Club: Skogstad, Eina
Label_Leader: Hans Gjesdal
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina

Club: Småjobbsentralen i Vestre Toten
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 468 10 247
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: C/O Frivillighetssentralen, Storgata 65
Label_Club: Småjobbsentralen i Vestre Toten
Label_Address: C/O Frivillighetssentralen, Storgata 65
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS
Purpose: Kontortid hver torsdag kl 11 - 15


Club: Solvoll Idrettslag
SportsGround: Solvoll Idrettsplass
F_PostalCode: 2840
F_City: REINSVOLL
T_Name: Britt Solveig Sørbye
T_Address: Snekkerhaugen, Skjærdalsvegen 104
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 905 13 897
T_City: Reinsvoll
Category: Idrett
F_Adresse: C/O Britt Solveig Sørbye,Snekkerhaugen, Skjærdalsvegen 104
Label_Club: Solvoll Idrettslag
Label_Leader: Britt Solveig Sørbye
Label_Address: C/O Britt Solveig Sørbye,Snekkerhaugen, Skjærdalsvegen 104
Label_PostalCode: 2840
Label_City: REINSVOLL

 

Club: Solvoll Vel/Grendehus
F_PostalCode: 2840
F_City: REINSVOLL
T_Name: Hilde Sissel Lønhaug
T_PrivateTelephone: 611 98 072
T_WorkTelephone: 611 98 057
Category: Velforeninger
F_Adresse: Rudsvebakken 92
SportsArt: Solvoll Barne- Og Ungdomsgruppe
Label_Club: Solvoll Vel/Grendehus
Label_Leader: Hilde Sissel Lønhaug
Label_Address: Rudsvebakken 92
Label_PostalCode: 2840
Label_City: REINSVOLL


club: Starum Hestesportsklubb
SportsGround: Norsk Hestesenter
F_PostalCode: 2816
F_City: GJØVIK
F_email: post@starumhestesport.no
T_Name: Helle C. Øveraasen
T_Mobilephone: 416 58 901
T_email: leder@starumhestesport.no
F_Adresse: Sankthansstien 16
F_Homepage: http://starumhestesport.no/
Label_Club: Starum Hestesportsklubb
Label_Leader: Helle C. Øveraasen
Label_Address: Sankthansstien 16
Label_PostalCode: 2816
Label_City: GJØVIK


Club: Toten Birøkterlag
T_Name: Tåle William Willerud
T_Address: Ulsrud-N Ulsrudvegen 59
T_PostalCode: 2848
T_Mobilephone: 958 43 245
T_City: Skreia
T_email: taale@willerud.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/totenbirokterlag/?fref=ts
Label_Club: Toten Birøkterlag
Label_Leader: Tåle William Willerud
Label_Address: Ulsrud-N Ulsrudvegen 59
Label_PostalCode: 2848
Label_City: Skreia

 

Club: Toten Bonde- og småbrukerlag
T_Name: Per Idar Vingebakken
T_PrivateTelephone:
T_Address:
T_WorkTelephone:
T_PostalCode:
T_Mobilephone: 995 10 990
T_email: vingeba@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Toten Bonde- og småbrukerlag
Label_Leader: Per Idar Vingebakken

 


Club: Toten Dialekt og mållag
F_Telephone: 908 79 389
F_email: jori-aar@online.no
T_Name: Jorun Aarsby
T_PrivateTelephone:
T_Address: Årsby, Hjellsvegen 20
T_PostalCode: 2848
T_Mobilephone: 908 79 389
T_City: Skreia
T_email: jori-aar@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.nm.no/lag/lag.cfm?id=250
Label_Club: Toten Dialekt og mållag
Label_Leader: Jorun Aarsby
Label_Address: Årsby, Hjellsvegen 20
Label_PostalCode: 2848
Label_City: Skreia


Club: Toten Fotoklubb
F_email: kontakt@totenfotoklubb.no
T_Name: Per Ståle Syversen
T_Address: Narumsvegen 345
T_PostalCode: 2847
T_City: Kolbu
T_email: leder@totenfotoklubb.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.totenfotoklubb.no
Label_Club: Toten Fotoklubb
Label_Leader: Per Ståle Syversen
Label_Address: Narumsvegen 345
Label_PostalCode: 2847
Label_City: Kolbu
Purpose: Møteadr: Kapp Mjølkefabrikk, 2849 KAPP

 

Club: Toten Frikirke
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 479 02 480
F_email: pastor@frikirken.com
purpose_location: Østvollveien 1b, 2830 Raufoss
T_Name: Sven Aasmundtveit
T_WorkTelephone: 611 90 182
T_Mobilephone: 479 02 480
T_email: pastor@frikirken.com
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: Postboks 33
F_Homepage: http://www.frikirken.com
Label_Club: Toten Frikirke
Label_Leader: Sven Aasmundtveit
Label_Address: Postboks 33
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS

Club: Toten Gammelbilklubb
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/387180474626856/?fref=ts
Label_Club: Toten Gammelbilklubb


Club: Toten Helselag
T_Name: Egil B.Berglund
T_PrivateTelephone: 611 69 505
T_Address: Koreavegen 63
T_PostalCode: 2847
T_City: Kolbu
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Toten Helselag
Label_Leader: Egil B.Berglund
Label_Address: Koreavegen 63
Label_PostalCode: 2847
Label_City: Kolbu
Purpose: Kontaktperson til Friluftsliv for alle er Magne Hovsveen, Grimåsvegen 4,
2830 Raufoss. tlf.61192434 / 90191852


Club: Toten Hestesportsklubb
T_Name: Berit Hovsveen
T_email: berit.hovsveen@hotmail.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/106425979381339/
Label_Club: Toten Hestesportsklubb
Label_Leader: Berit Hovsveen


Club: Toten Historielag
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
F_Telephone: 482 50 830 (styreleder)
F_email: toten.historielag@gmail.com
T_Name: Ingeborg Granlund
T_Address: Nordsetvegen 107
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 482 50 830
T_City: Raufoss
T_email: Ingeborg.granlund@gmail.com
Category: Andre Organisasjoner
F_Adresse: Sillongenvegen 230
F_Homepage: http://https://sites.google.com/site/totenhistorielag/
Label_Club: Toten Historielag
Label_Leader: Ingeborg Granlund
Label_Address: Sillongenvegen 230
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU
Purpose: Stiftelsen Toten økomuseum og historielag er en stiftelse med formål å
fremme interessen for museumsdrift og formidling i distriktet, samt å
skape et sosialt og trivelig miljø blant historielagets medlemmer og
lokalsamfunnets beboere. Stiftelsen skal samarbeide med Mjøsmuseet og
sørge for godt samarbeid mellom museet og de frivillige. I samarbeid med
Mjøsmuseet sørge for at Stiftelsens eiendommer og samlinger forvaltes så
godt som mulig.


Club: Toten Kunstforening
F_Telephone: 988 00 229
F_email: karinelisabeth.jansen@gmail.com
T_Name: Karin Elisabeth Jansen
T_Address: Mjøsvegen 650
T_PostalCode: 2849
T_Mobilephone: 988 00 229
T_City: Kapp
T_email: karinelisabeth.jansen@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.toten.kunstforening.net/Hjem.cfm
Label_Club: Toten Kunstforening
Label_Leader: Karin Elisabeth Jansen
Label_Address: Mjøsvegen 650
Label_PostalCode: 2849
Label_City: Kapp


Club: Toten og omegn Hundeklubb
purpose_location: Skogstad Leirsted, Eina
T_Name: Per Ståle Syversen
T_Address: P.b. 15
T_PostalCode: 2831
T_Mobilephone: 952 33 868
T_City: RAUFOSS
T_email: per.stale.syversen@me.com
Category: Idrett
F_Homepage: http://totenhund.com
Label_Club: Toten og omegn Hundeklubb
Label_Leader: Per Ståle Syversen
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Totens Sparebank Bedriftsidrettslag
Category: Idrett
Label_Club: Totens Sparebank Bedriftsidrettslag


Club: Trevatn Vel
purpose_location: Trevatna, Søndre Land kommune. Gps-koordinater: N 60* 37.731´ Ø 010* 29.119´
T_Name: Silje S. Lie
T_Mobilephone: 952 15 231
T_email: silje.s.lie@gmail.com
Category: Velforeninger
F_Adresse:
SportsArt: Trevatn Samfunnshus
F_Homepage: http://www.trevatn-vel.no/
Label_Club: Trevatn Vel
Label_Leader: Silje S. Lie

Club: Ungdomskoret Liv og Fred
T_Name: Marte Berg Narum
T_PrivateTelephone: 61167067
T_PostalCode: 2847
T_City: Kolbu
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Adresse: Marte Berg Narum, 2847 Kolbu
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/2258252159/?fref=nf
Label_Club: Ungdomskoret Liv og Fred
Label_Leader: Marte Berg Narum
Label_Address: Marte Berg Narum, 2847 Kolbu
Label_PostalCode: 2847
Label_City: Kolbu

Club: Vestre Toten Frivilligsentral
F_PostalCode: 2830
Founded: 01.07.1995
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 92 266
F_email: post@vestretoten.frivilligsentral.no
T_Name: Lise Amundsen Østbye
T_Mobilephone: 416 46 475
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Adresse: Storgata 27
F_Homepage: http://www.vestretoten.frivilligsentral.no/
Label_Club: Vestre Toten Frivilligsentral
Label_Leader: Lise Amundsen Østbye
Label_Address: Storgata 27
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Vestre Toten Handikaplag/Idrettslag
T_Name: Jorunn Løvdal
T_Address: Grimåsvg. 57 a
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 450 31 685
T_City: Raufoss
T_email: j.loevda@online.no
Category: Idrett
Label_Club: Vestre Toten Handikaplag/Idrettslag
Label_Leader: Jorunn Løvdal
Label_Address: Grimåsvg. 57 a
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 


Club: Vestre Toten Idrettsråd
purpose_age: Paraplyorganisasjon for idrettsforeningene
T_Name: Kjersti B. Fremstad
T_Mobilephone: 480 74 760
T_email: Kjersti.Fremstad@nhf.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/278577355641468/?fref=ts
Label_Club: Vestre Toten Idrettsråd
Label_Leader: Kjersti B. Fremstad

 

Club: Vestre Toten Jeger-og fiskerforening
SportsGround: Nysethmarka Lerduebane
F_PostalCode: 2831
F_City: RAUFOSS
T_Name: Tom Erik Nyborg
T_Mobilephone: 468 03 073
T_email: ernybor@online.no
Category: Idrett
F_Adresse: Postboks 260
F_Homepage: http://www.njff.no/oppland/vestretoten/sider/Om-oss.aspx
Label_Club: Vestre Toten Jeger-og fiskerforening
Label_Leader: Tom Erik Nyborg
Label_Address: Postboks 260
Label_PostalCode: 2831
Label_City: RAUFOSS


Club: Vestre Toten kirkelige fellesråd
F_PostalCode: 2830
F_City: RAUFOSS
F_Telephone: 611 53 325
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: Kirkevegen 4
F_Homepage: http://www.vestretoten.kirken.no/
Label_Club: Vestre Toten kirkelige fellesråd
Label_Address: Kirkevegen 4
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS

 

Club: Vestre Toten Skytterlag
SportsGround: Vildåsberget skytterbane
F_email: vestre-toten@skytterlag.no
T_Name: Johnny Myhre
T_Mobilephone: 902 75 808
Category: Idrett
SportsArt: Vestre Toten Skytterlags Ungdomsgruppe
F_Homepage: http://www.dfs.no/vestre-toten/
Label_Club: Vestre Toten Skytterlag
Label_Leader: Johnny Myhre

Club: Vestrumenga Vel
F_City: RAUFOSS
T_Name: May Lisbeth Fossheim
T_Address: Rudivegen 6
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 477 12 820
T_City: Raufoss
T_email: may.lisbeth.fossheim@hotmail.com
Category: Velforeninger
Label_Club: Vestrumenga Vel
Label_Leader: May Lisbeth Fossheim
Label_Address: Rudivegen 6
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: Viseklubben "Børre"
F_Telephone: 918 92 110
F_email: vegarjoensson@me.com
T_Name: Vegar Jönsson
T_Address: Grimåsvegen 11
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 918 92 110
T_City: RAUFOSS
T_email: vegarjoensson@me.com
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.viseklubbenborre.com/
Label_Club: Viseklubben "Børre"
Label_Leader: Vegar Jönsson
Label_Address: Grimåsvegen 11
Label_PostalCode: 2830
Label_City: RAUFOSS


Club: V. Toten Bygdeungdomslag
T_Name: Jonas Aandstad
T_Mobilephone: 995 24 494
T_email: j.aandstad@gmail.com
Category: Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
F_Homepage: http://www.facebook.com/Vestre-Toten-Bygdeungdomslag-265728056789409/
Label_Club: V. Toten Bygdeungdomslag
Label_Leader: Jonas Aandstad


Club: V. Toten kommune Bedriftsidrettslag
Category: Idrett
Label_Club: V. Toten kommune Bedriftsidrettslag

 

Club: V.Toten Amatørteater
F_email: hege.skumlien@gmail.com hege.skumlien@gjovik.kommune.no
T_Name: Hege Nikolaisen Skumlien
T_Address: Hunnsvegen 60A
T_PostalCode: 2819
T_Mobilephone: 404 68 998
T_City: Gjøvik
T_email: hege.skumlien@gmail.com hege.skumlien@gjovik.kommune.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/129015200830/
Label_Club: V.Toten Amatørteater
Label_Leader: Hege Nikolaisen Skumlien
Label_Address: Hunnsvegen 60A
Label_PostalCode: 2819
Label_City: Gjøvik

 

Club: V.Toten Arbeiderparti
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.vestretoten.arbeiderparti.no/
Label_Club: V.Toten Arbeiderparti


Club: V.Toten Barne- og ungdomsteater
F_email: vibhaug@online.no
purpose_location: Fyrverkeriet kulturhus
T_Name: Vibeke Hauge
T_Address: Grimsrudvegen 20
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 977 86 550
T_City: Raufoss
T_email: vibhaug@online.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Homepage: http://www.vtbut.origo.no/
Label_Club: V.Toten Barne- og ungdomsteater
Label_Leader: Vibeke Hauge
Label_Address: Grimsrudvegen 20
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 


Club: V.Toten Barnekor
F_PostalCode: 2853
F_City: Reinsvoll
purpose_age: Et frittstående kor for barn i aldenren 3-10 år.
purpose_time: Øvingstid: mandager kl. 18.00.-19.00. på musikkrommet, Reinsvoll barneskole. Skoleruta følges. Dirigent er Ingunn Molstad og Kay Svenskerud akkoompagnerer på gitar og piano. Vi deltar bla. i kommunens "slipp kulturen inn" og tar gjennom dette på oss sangoppdrag på de kommunale institusjonene.
T_Name: Kjersti B. Fremstad
T_Address: Heksumhøgda
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 480 74 760
T_City: Bøverbru
T_email: kjersti.fremstad@nhf.no
Category: Sang/Musikk/Teater
F_Adresse: Postboks 47
Label_Club: V.Toten Barnekor
Label_Leader: Kjersti B. Fremstad
Label_Address: Postboks 47
Label_PostalCode: 2853
Label_City: Reinsvoll

Club: V.Toten Bondelag
T_Name: Edvard Løken
T_Address: Østvollvegen 272
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 412 37 240
T_City: Raufoss
T_email: edvlok@hotmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: V.Toten Bondelag
Label_Leader: Edvard Løken
Label_Address: Østvollvegen 272
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 

Club: V.Toten Bygdekvinnelag
T_Name: Inger Helene Breivik
T_Address: Skaugerudvegen 288
T_PostalCode: 2846
T_Mobilephone: 473 91 589
T_City: Bøverbru
T_email: ingerhbreivik@live.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: V.Toten Bygdekvinnelag
Label_Leader: Inger Helene Breivik
Label_Address: Skaugerudvegen 288
Label_PostalCode: 2846
Label_City: Bøverbru


Club: V.Toten Fremskrittsparti
T_Name: Svein Erik Sørensen
T_Address: Granbakken 4
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 997 23 364
T_City: Raufoss
T_email: sverso@online.no
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.frp.no/ditt-fylke/oppland/vestre-toten
Label_Club: V.Toten Fremskrittsparti
Label_Leader: Svein Erik Sørensen
Label_Address: Granbakken 4
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: V.Toten Hagelag
T_Name: Sabine Sandungen
T_PrivateTelephone: 611 98 575
T_Mobilephone: 476 05 496
T_email: sabine@sandungen.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://vestretotenhagelag.blogspot.no/
Label_Club: V.Toten Hagelag
Label_Leader: Sabine Sandungen


Club: V.Toten Handikaplag
T_Name: Ragnhild Hansen
T_Address: Elvesvingen 2 J
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 950 87 225
T_City: Raufoss
Category: Diverse Lag Og Foreninger
SportsArt: Vestre Toten Handikaplag/Idrettslag
Label_Club: V.Toten Handikaplag
Label_Leader: Ragnhild Hansen
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

 

Club: V.Toten Husflidslag
T_Name: Hege Aasen-Vaksvang Bøe
T_Address: Einastranda 887
T_PostalCode: 2843
T_Mobilephone: 905 05 002
T_City: Eina
T_email: hege@mohairull.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
SportsArt: Ung Husflid Vestre Toten,Leder: Marit Ødegaard,971 27 014
F_Homepage: http://www.husflid.no/lokallag/oppland/lokallag/vestre_toten_husflidslag
Label_Club: V.Toten Husflidslag
Label_Leader: Hege Aasen-Vaksvang Bøe
Label_Address: Einastranda 887
Label_PostalCode: 2843
Label_City: Eina


Club: V.Toten Høyre
T_Name: Elin Synnøve Solberg
T_PrivateTelephone: 611 90 832
T_Address: Feltspatveien 20
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 416 59 807
T_City: Raufoss
T_email: elin.synnove.solberg@nammo.com
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.hoyre.no/vestre%20toten/
Label_Club: V.Toten Høyre
Label_Leader: Elin Synnøve Solberg
Label_Address: Feltspatveien 20
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss

Club: V.Toten Knivklubb
purpose_location: Ljåsmia, Fugleparken, Raufoss.
T_Name: Terje Karlsen
T_Address: Lønnbergsvingen 3
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 901 51 008
T_City: Raufoss
T_email: te-kar4@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: V.Toten Knivklubb
Label_Leader: Terje Karlsen
Label_Address: Lønnbergsvingen 3
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: V.Toten Kristelige Folkeparti
T_Name: Arnt Grimsbø
T_Address: Hellandvegen 6
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 906 30 758
T_City: Raufoss
T_email: agrimsbo@gmail.com
Category: Politiske Partier Og Lag
Label_Club: V.Toten Kristelige Folkeparti
Label_Leader: Arnt Grimsbø
Label_Address: Hellandvegen 6
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss


Club: V.Toten Revmatikerforening
T_Name: Anne Merete Vestpåsveen
T_Address: Grimsrudvegen 29
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 958 45 829
T_City: Raufoss
T_email: anne.merete.vestpasveen@norgespost.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/630996730338789/?fref=ts
Label_Club: V.Toten Revmatikerforening
Label_Leader: Anne Merete Vestpåsveen
Label_Address: Grimsrudvegen 29
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss
Purpose: Foreningen ble stiftet i 1986


Club: V.Toten Sanitetsforening
T_Name: Anne Lise Enger
T_PrivateTelephone: 611 96 652
T_Address: Vestre Totenveg 1093
T_PostalCode: 2840
T_Mobilephone: 924 07 625
T_City: Reinsvoll
T_email: anneliseenger@hotmail.com
Category: Sanitetsforeninger/Pensjonistforeninger
F_Homepage: http://www.oppland.sanitetskvinnene.no/
Label_Club: V.Toten Sanitetsforening
Label_Leader: Anne Lise Enger
Label_Address: Vestre Totenveg 1093
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll

 

Club: V.Toten Senterparti
T_Name: Synøve Mjølnerød
T_Mobilephone: 902 02 851
T_email: synove_mjolnerod@hotmail.com
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.senterpartiet.no/vestre-toten/
Label_Club: V.Toten Senterparti
Label_Leader: Synøve Mjølnerød

Club: V.Toten Skogeierlag
F_email: vestre.toten.skogeierlag@gmail.com
T_Name: Ole Edvard Løken
T_Mobilephone: 917 27 249
T_email: vestre.toten.skogeierlag@gmail.com
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: V.Toten Skogeierlag
Label_Leader: Ole Edvard Løken


Club: V.Toten SV
T_Name: Hans Petter Olsen
T_Address: Rute 503
T_PostalCode: 2840
T_City: Reinsvoll
T_email: hans-petter.olsen@gjovik.kommune.no
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.facebook.com/vestretotensv
Label_Club: V.Toten SV
Label_Leader: Hans Petter Olsen
Label_Address: Rute 503
Label_PostalCode: 2840
Label_City: Reinsvoll


Club: V.Toten Utmarkslag
T_Name: Halvor Alm
T_Mobilephone: 404 83 242
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: V.Toten Utmarkslag
Label_Leader: Halvor Alm

Club: V.Toten Venstre
Category: Politiske Partier Og Lag
F_Homepage: http://www.venstre.no/lokal/oppland/vestre-toten/
Label_Club: V.Toten Venstre

Club: Ørnen Modellflyklubb
F_email: hakojoha@bbnett.no
T_Name: Håkon Johansen
T_Mobilephone: 918 06 610
T_email: hakojoha@bbnett.no
Category: Idrett
F_Homepage: http://frifluktvegar.no/home.html
Label_Club: Ørnen Modellflyklubb
Label_Leader: Håkon Johansen


Club: Østre Eina Vel
T_Name: Kristin Skinderviken
T_Mobilephone: 996 14 752
T_email: kristin.skinderviken@hotmail.com
Category: Velforeninger
F_Homepage: http://www.facebook.com/groups/967870653249846/?fref=ts
Label_Club: Østre Eina Vel
Label_Leader: Kristin Skinderviken

 

Club: Ås Menighet
F_PostalCode: 2840
F_City: REINSVOLL
F_Telephone: 611 97 215
Category: Kristelige Foreninger
F_Adresse: Svein Erik Strandliesveg 10
SportsArt: Ås Diakoniforening
Label_Club: Ås Menighet
Label_Address: Svein Erik Strandliesveg 10
Label_PostalCode: 2840
Label_City: REINSVOLL
Purpose: Deler sentralbord med Eina menighetsråd, derav samme adresse og
fasttelefon.


Club: Åsen Miljølag
T_Name: Arve Fjeld
T_Mobilephone: 950 30 470
T_email: arve-fje@online.no
Category: Diverse Lag Og Foreninger
Label_Club: Åsen Miljølag
Label_Leader: Arve Fjeld
Purpose: Odd Gunnar Fosslien, Trevatn, 2840 Reinsvoll tlf. 61125768 kan også
kontaktes

 

Club: Åsløypas venner
T_Name: Per Olav Drengsrud
T_Address: Stadionløkka 4
T_PostalCode: 2830
T_Mobilephone: 918 10 832
T_City: Raufoss
T_email: peoldr@gmail.com
Category: Andre Organisasjoner
F_Homepage: http://www.facebook.com/www.asloypasvenner.no/?fref=ts
Label_Club: Åsløypas venner
Label_Leader: Per Olav Drengsrud
Label_Address: Stadionløkka 4
Label_PostalCode: 2830
Label_City: Raufoss
Purpose: Dugnadsleder: Per Harald Sørlien - per.haso@gmail.com


Club: Aas kommunelokale
F_PostalCode: 2846
F_City: BØVERBRU
F_Telephone: 611 96 153 / 901 22 124
F_email: aas.catering@gmail.com
T_Name: Geir Håkensen
T_Mobilephone: 901 22 124
T_email: aas.catering@gmail.com
Category: Grendehus
F_Adresse: Skaugerudvegen 331
Label_Club: Aas kommunelokale
Label_Leader: Geir Håkensen
Label_Address: Skaugerudvegen 331
Label_PostalCode: 2846
Label_City: BØVERBRU


Club: Eina Skolekorps
Adresse: Elin Amlie Lorentzen
PostalCode: 2843
City: Eina
Author: CN=Torhild F Haug/O=Vestre Toten kommune
Club: Eina Skolekorps
Adresse: Elin Amlien Lorentzen
PostalCode: 2843
City: Eina
Author: CN=Torhild F Haug/O=Vestre Toten kommune


Publisert: 13.09.2016 11:53
Sist endret: 13.09.2016 11:57