Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2017

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00 26 23 30 27 18 22   31  28 26* 16 12*
Formannskapet  09.00 18 15 15 4 10 7/21   29/30  20 25/26* 8/22 6
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 16 13 13 3 8 12   28  18 23* 6 4
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 17 14 14 4 9 6   29 19 17 7 5
Administrasjonsutvalget  13.00   21     2         10 28  
Arbeidsmiljøutvalget  11.00   21     2         * 28  
Eldrerådet  09.00   2 30   30       5   16  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 26   9   4     17   12 16  
Ungdomsrådet 16.00 25 - 8 19 10 14     13 18 15 6
Kontrollutvalget 08.30   6    7 8 13     13 25   13

Aktuelle møtemerknader:

  • Publisert 17. november 2017:  
    * Kommunestyrets møte 14. desember er flyttet til tirsdag 12. desember fra kl. 08:30 - 15:00.

 

Foreløpig møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2018

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00   1/22 22 26 24 21     6/26 25 29 13
Formannskapet  09.00 24 14 14 11 9 6/20   29 19 17 14/28 5
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 15 5 5 9/30   11/25   20 10 8 5 3
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 16 6 6 10 8 12   21 11 9 6 4
Administrasjonsutvalget  11.00   13   17         18   20  
Arbeidsmiljøutvalget  13.00   13   17         18   20  
Eldrerådet  09.00   8   19       13   22  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 11   8   3     23   11 22  
Ungdomsrådet* 16.00                        
Kontrollutvalget 08.30  31    14    2 22      12   24    12

Aktuelle merknader:

* Møtetidspunkt for Ungdomsrådet er er ikke fastsatt pr. 14. desember 2017