Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2017

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00 26 23 30 27 18 22   31  28 26* 16 14
Formannskapet  09.00 18 15 15 4 10 7/21   29/30  20 25/26* 8/22 6
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 16 13 13 3 8 12   28  18 23* 6 4
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 17 14 14 4 9 6   29 19 17 7 5
Administrasjonsutvalget  13.00   21     2         10 28  
Arbeidsmiljøutvalget  11.00   21     2         * 28  
Eldrerådet  09.00   2 30   30       5   16  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 26   9   4     17   12 16  
Ungdomsrådet 16.00 25 - 8 19 10 14     13 18 15 6
Kontrollutvalget 08.30   6    7 8 13     13 25   13

Aktuelle møtemerknader:

  • Publisert 5. oktober 2017:  
    * Formannskapets møte er flyttet fra 18. oktober til 25. oktober, og det avholdes ekstramøte 26. oktober. Sted: Horisont (GLT-avfall)
    * Kommunestyrets møte torsdag 26. oktober avholdes på Sillongen Hotel.
    * Administrasjonsutvalgets møte 10. oktober utgår.
    * Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP): Møtet 16. oktober er flyttet til 23. oktober.