Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2017

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00 26 23 30 27 18 22   31  28 26 16 14
Formannskapet  09.00 18 15 15 4 10 7/21   30  20 18 8/22 6
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 16 13 13 3 8 12   28  18 16 6 4
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 17 14 14 4 9 6   29 19 17 7 5
Administrasjonsutvalget  13.00   21     2         10 28  
Arbeidsmiljøutvalget  11.00   21     2         10 28  
Eldrerådet  09.00   2 30   30       5   16  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 26   9   4     17   12 16  
Ungdomsrådet 16.00 25 - 8 19 10 14     13 18 15 6
Kontrollutvalget 08.30   6    7 8 13     13 25   13

Aktuelle møtemerknader:

  • Opprinnelig publisert 3. februar 2017
    Kontrollutvalgets møter er flyttet slik: fra fredag 03.02. til mandag 06.02.17; fra onsdag 22.03. til fredag 07.04.17; fra onsdag 03.05. til mandag 08.05.17.