Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2017

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00 26 23 30 27 18 22*   31  28 26 16 14
Formannskapet  09.00 18 15 15 4 10 7/21   30  20 18 8/22 6
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 16 13 13 3 8 12   28  18 16 6 4
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 17 14 14 4 9 6   29 19 17 7 5
Administrasjonsutvalget  13.00   21     2         10 28  
Arbeidsmiljøutvalget  11.00   21     2         10 28  
Eldrerådet  09.00   2 30   30       5   16  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 26   9   4     17   12 16  
Ungdomsrådet 16.00 25 - 8 19 10 14     13 18 15 6
Kontrollutvalget 08.30   6    7 8 13     13 25   13

Aktuelle møtemerknader:

  • Publisert 9. juni 2017:  
    * Kommunestyrets møte 22. juni begynner kl. 17:00