Politiske organer / kontakt

Her finner man nærmere informasjon vedrørende det enkelte organ og tema

Innhold

Kommunestyret

Navneoversikt og partifordeling for kommunestyret 2015 - 2019

Arbeiderpartiet

 • Leif Waarum
 • Hege Eriksen
 • Lajla Tangen
 • Trine Gravdahl Strande
 • Tonje Bergum Jahr
 • Kari Håkerud
 • Rickard Claesson
 • Stian Pettersbakken
 • Stian Olafsen
 • Siv Anita Midtskogen
 • Ann Marit Sandsengen
 • Anne Lise Engen Giæver
 • Kjell Magne Eriksen

SV

 • Hans Petter Olsen

Senterpartiet

 • Aage Midtbu
 • Arild Nikolai Ødegaard
 • Borghild Mjølnerød
 • Sissel Skiaker

Kristelig folkeparti

 • Gunnar Jan Eines

Venstre

 • Per Håkon Granum

Høyre

 • Elin Synnøve Solberg
 • Anders Vildåsen
 • Arve Sørbo
 • Odd Kjetil Sangnes
 • Asgeir Sveen
 • Inger Lilleby Fløgum

Fremskrittspartiet

 • Roger Kristiansen
 • Svein Erik Sørensen
 • Per Erik Bergstuen

Rødt

 • Frida Ropphaugen

Miljøpartiet De Grønne

 • Paula Elvesveen

Ordfører og varaordfører

Formannskap, utvalg, nemnder og råd

Formannskapet

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:

 • Leif Waarum
 • Hege Eriksen
 • Tonje Bergum Jahr
 • Siv Anita Midskogen

Sosialistisk Venstreparti:

 • Hans Petter Olsen

Høyre:

 • Elin Synnøve Solberg
 • Anders Vildåsen 

Senterpartiet:

 • Arild N. Ødegaard 

Fremskrittspartiet:

 • Svein Erik Sørensen
Utvalg for velferd og opplæring

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:

 • Kari Håkerud - leder
 • Anne Lise Engen Giæver
 • Richard Claesson
 • Stian Olafsen

Kristelig Folkeparti:

 • Gunnar Jan Eines - nestleder

Rødt:

 • Frida Ropphaugen

Fremskrittspartiet:

 • Roger Kristiansen

Høyre:

 • Stig Morten Engen
 • Odd Kjetil Sangnes

Senterpartiet:

 • Sissel Skiaker

Venstre:

 • Kristin Ringerud
Utvalg for teknisk drift og plansaker

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:             

 • Stian Pettersbakken - leder
 • Kjell Magne Eriksen - nestleder
 • Ann Marit Sandsengen
 • Trine Gravdahl Strande

Senterpartiet:  

 • Borghild Synnøve Mjølnerød
 • Aage Midtbu

Høyre: 

 • Arve Sørbo

Fremskrittspartiet:        

 • Per Erik Bergstuen

Miljøpartiet De Grønne:

 • Paula Elvesveen

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over råd/utvalg m/ medlemmer

Rådet for funksjonshemmede

Valgte kandidater:

 • Jorunn Løvdal - leder
 • Reidar Tollefsen - nestleder
 • Gunnar Jan Eines 
 • Paula Elveseveen   
 • Jan Helge Smidsrød  
 • Nils Oluf Bradal
 • Eva Østlien

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Synøve Mjølnerød
 • Monica Løvdal
 • Leif Petter Hansen

Eldrerådet

Valgte kandidater:

 • Kjell Magne Eriksen - leder
 • Wenche Gurihus - nestleder
 • Knut Viggo Pedersen
 • Gunnar Jan Eines
 • Paul Ravlo AP 
 • Marit Korslien Berg 
 • Liv Gamme 

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Lajla Tangen
 • Olav Berg
 • Oddny Sandbekken
 • Liv Rehn Berger
 • Anne Grethe Guthu
Regionrådet

Kontrollutvalget

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.

Sammensetning
 1. Asgeir Sveen (H) - leder
 2. Odd Harry Haugen (FRP) - nestleder
 3. Kjersti Diesen Løken (SP)
 4. Stein Knutsen (AP)
 5. Reidun Gravdahl (AP)
Møtedokumenter

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Styrevervregister for Vestre Toten kommune

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, opprettet i 2007 styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har. I 2014 ble registeret offentliggjort i en ny og forbedret utgave.

I styrevervregisteret kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, og innehaver av andre næringsinteresser.

Det er den enkelte folkevalgte og tilsatte som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det oppdatert.

Folkets spørretime

Enkeltpersoner eller organisasjoner kan stille spørsmål i kommunestyremøtene. Her kan du lese retningslinjene for spørretimen.

Hør kommunestyremøtene - nettradio

Kommunen har avtale med Radio Toten om overføring av kommunestyremøtene på nettradio og på FM.

Man kan høre lydoverføringen ved å følge lenke til Radio Toten, og sendeplan/møtetidspunkt finner man her

Kontakt politikere

Her er kontaktinformasjon både om partiorganisasjonene lokalt, og de enkelte kommunestyremedlemmene


Publisert: 04.05.2016 13:57
Sist endret: 27.05.2016 10:08