Politiske organer / kontakt

Her finner man nærmere informasjon vedrørende det enkelte organ og tema

Innhold

Kommunestyret

Navneoversikt og partifordeling for kommunestyret 2015 - 2019

Arbeiderpartiet

 • Leif Waarum
 • Hege Eriksen
 • Lajla Tangen
 • Trine Gravdahl Strande
 • Tonje Bergum Jahr
 • Kari Håkerud
 • Rickard Claesson
 • Stian Pettersbakken
 • Stian Olafsen
 • Siv Anita Midtskogen
 • Ann Marit Sandsengen
 • Anne Lise Engen Giæver
 • Kjell Magne Eriksen

SV

 • Hans Petter Olsen

Senterpartiet

 • Aage Midtbu
 • Arild Nikolai Ødegaard
 • Borghild Mjølnerød
 • Sissel Skiaker

Kristelig folkeparti

 • Gunnar Jan Eines

Venstre

 • Per Håkon Granum

Høyre

 • Elin Synnøve Solberg
 • Anders Vildåsen
 • Arve Sørbo
 • Odd Kjetil Sangnes
 • Asgeir Sveen
 • Inger Lilleby Fløgum

Fremskrittspartiet

 • Roger Kristiansen
 • Svein Erik Sørensen
 • Per Erik Bergstuen

Rødt

 • Frida Ropphaugen

Miljøpartiet De Grønne

 • Paula Elvesveen

Ordfører og varaordfører

Formannskap og nemnder

Formannskapet

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:

 • Leif Waarum
 • Hege Eriksen
 • Tonje Bergum Jahr
 • Siv Anita Midskogen

Sosialistisk Venstreparti:

 • Hans Petter Olsen

Høyre:

 • Elin Synnøve Solberg
 • Anders Vildåsen 

Senterpartiet:

 • Arild N. Ødegaard 

Fremskrittspartiet:

 • Svein Erik Sørensen
Utvalg for velferd og opplæring

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:

 • Kari Håkerud - leder
 • Anne Lise Engen Giæver
 • Richard Claesson
 • Stian Olafsen

Kristelig Folkeparti:

 • Gunnar Jan Eines - nestleder

Rødt:

 • Frida Ropphaugen

Fremskrittspartiet:

 • Roger Kristiansen

Høyre:

 • Stig Morten Engen
 • Odd Kjetil Sangnes

Senterpartiet:

 • Sissel Skiaker

Venstre:

 • Kristin Ringerud
Utvalg for teknisk drift og plansaker

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over medlemmer

Arbeiderpartiet:             

 • Stian Pettersbakken - leder
 • Kjell Magne Eriksen - nestleder
 • Ann Marit Sandsengen
 • Trine Gravdahl Strande

Senterpartiet:  

 • Borghild Synnøve Mjølnerød
 • Aage Midtbu

Høyre: 

 • Arve Sørbo

Fremskrittspartiet:        

 • Per Erik Bergstuen

Miljøpartiet De Grønne:

 • Paula Elvesveen

Politiske verv 2015 - 2019 : Oversikt over råd/utvalg m/ medlemmer

Rådet for funksjonshemmede

Valgte kandidater:

 • Jorunn Løvdal - leder
 • Reidar Tollefsen - nestleder
 • Gunnar Jan Eines 
 • Paula Elveseveen   
 • Jan Helge Smidsrød  
 • Nils Oluf Bradal
 • Eva Østlien

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Synøve Mjølnerød
 • Monica Løvdal
 • Leif Petter Hansen

Eldrerådet

Valgte kandidater:

 • Kjell Magne Eriksen - leder
 • Wenche Gurihus - nestleder
 • Knut Viggo Pedersen
 • Gunnar Jan Eines
 • Paul Ravlo AP 
 • Marit Korslien Berg 
 • Liv Gamme 

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Lajla Tangen
 • Olav Berg
 • Oddny Sandbekken
 • Liv Rehn Berger
 • Anne Grethe Guthu

Oversikt over alle råd og utvalg

Under utvikling

Kontrollutvalget

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.

Sammensetning
 1. Asgeir Sveen (H) - leder
 2. Odd Harry Haugen (FRP) - nestleder
 3. Kjersti Diesen Løken (SP)
 4. Stein Knutsen (AP)
 5. Reidun Gravdahl (AP)
Møtedokumenter

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Folkets spørretime

Enkeltpersoner eller organisasjoner kan stille spørsmål i kommunestyremøtene. Her kan du lese retningslinjene for spørretimen.

Hør kommunestyremøtene - nettradio

Kommunen har avtale med Radio Toten om overføring av kommunestyremøtene på nettradio og på FM.

Man kan høre lydoverføringen ved å følge lenke til Radio Toten, og sendeplan/møtetidspunkt finner man her

Kontakt politikere

Her er kontaktinformasjon både om partiorganisasjonene lokalt, og de enkelte kommunestyremedlemmene


Publisert: 04.05.2016 13:57
Sist endret: 27.05.2016 10:08