Rapporter og planer

Innhold

Kommuneplan

Vedtatt kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023

Publisert 12.05.2015
Kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del 2012 - 2023, med ikrafttredelse 20.04.2015

Styring, økonomi og rapportering

Styring, økonomi og rapportering - 2017

Året 2017 er oppsummert i dokumentene nedenfor:


Styring, økonomi og rapportering - 
2016

Året 2016 er oppsummert i dokumentene nedenfor:


Styring, økonomi og rapportering - 
2015

Året 2015 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

Styringsdokument 2015  Årsrapport 2015 for Vestre Toten kommune  Årsregnskap 2015 for Vestre Toten kommune


Arkiv

Øvrige rapporter og planer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune 2016 – 2020

  • Vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 62/16

Lokal handlingsplan mot ekstremisme

  • Vedtatt i kommunestyret 31.03.2016 

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 - 2023

  • Vedtatt av kommunestyret 23.04.2015

Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017

  • Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013, sak 94/13

Plan for omsorgsavdelingen 2014 - 2017 i Vestre Toten kommune

  • Vedtatt i kommunestyret 22.02.2014

Publisert: 13.07.2016 13:15
Sist endret: 13.07.2016 13:16