Utslippssaker, gebyr

Innhold

Saksbehandlingsgebyr – satser for hvert behandlingsanlegg

Søknad om utslippstillatelse - rehabilitering:

 • Anlegg som ikke overstiger 15 pe:   kr 2000
 • Anlegg over 15 pe:                          kr 4000

Søknad om utslippstillatelse - nyetablering:

 • Anlegg som ikke overstiger 15 pe:   kr 4000
 • Anlegg over 15 pr:                          kr 8000

Mindre endringer av utslippstillatelse:

 • Anlegg som ikke overstiger 15 pe:  kr 1500
 • Anlegg over 15 pe:                          kr 3000

Tilsynsgebyr (årsgebyr):

 • Anlegg som ikke overstiger 15 pe:   kr 200
 • Anlegg over 15 pe:           Fakturert kostnad fra ekstern fagekspertise
 • Søknad om påslipp:            kr 3000

I tillegg til ovenstående gjelder for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven:

 • Saksbehandling - nye tiltak etter § 20-1 i pbl:                      kr 2850
 • Saksbehandling - rehabilitering av tiltak etter § 20-1 i pbl hvor det foreligger utslippstillatelse:  kr 2135

Gebyrer etter Plan- og bygningsloven er uten merverdiavgift. 

Saksbehandlingsgebyr betales i form av engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse og endring av utslippstillatelse etter lokal forskrift. Større endringer av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.


Publisert: 04.08.2016 11:31
Sist endret: 04.08.2016 11:32