Allmennkultur

Innhold

Beskrivelse

Allmennkultur i Vestre Toten

Velkommen til Fyrverkeriet kultur! Vi jobber med å legge til rette for at Vestre Toten skal være en flott kommune å bo i, med gode muligheter for å leve meningsfylte liv. Våre viktigste samarbeidsparter er alle som bor her, inkludert frivillige, næringsliv og ikke minst de mange dyktige kunstnerne, kulturarbeiderne og utøverne som bor i vår kommune! Vår visjon er "Gnistrende kultur som setter spor"!

Fyrverkeriet er et samlet navn for kulturtjenestene i Vestre Toten. Navnet viser til vårt fyrverkeri av tjenester, og springer ut fra kommunens industrihistorie, der fyrverkerne var en sentral yrkesgruppe. Fyrverkeriet kulturskole holder faktisk til i en restaurert fyrverkerbolig! Fyrverkeriet kultur består av avdelingene allmenkultur, bibliotek og kulturhus, kulturskole, ungdomshus og idrett/fysisk aktivitet.

Målgruppe

Alle i Vestre Toten kommune.

Kulturmidler

Lag og foreninger kan søke om følgende kulturmidler/tilskudd:

  • Kulturmidler/aktivitetstillskudd.
  • Starttilskudd.
  • Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner.
  • Støtte i forbindelse med kulturarrangement.
  • Støtte til lekeplasser.
  • Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Tilskudd til kurs(opplæring)Tilskudd til utgivelse av årbøker, jubileumsskrift, lokalhistoriske.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss

Forebyggende tiltak

Utvikling knyttet til kriminalforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. For å følge opp nasjonale myndigheters mål har Vestre Toten kommune utarbeidet handlingsplanen Lokal handlingsplan mot ekstremisme.

Med handlingsplanen ønsker Vestre Toten kommune å styrke og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Målet er å forebygge harkriminalitet og voldelig ekstremisme. Det kreves forebyggende og målrettet arbeid for at Vestre Toten fortsatt skal være en trygg kommune å bo i.


Publisert: 12.09.2016 10:31
Sist endret: 12.09.2016 10:31