Barnevern

Innhold

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Foreldre kan kontakte barneverntjenesten hvis de ønsker råd og veiledning i forhold til omsorg for barn og unge. Barn og unge som trenger råd og veiledning kan også ta kontakt.

Andre kan også ta kontakt dersom de i sitt arbeide eller som privatperson blir kjent med at foreldre av ulike årsaker får vansker med å gi tilfredsstillende omsorg til barna sine, og at barna derfor ikke har det så bra som de burde ha det.

  • Barnevernet har telefon 61 15 35 40

Alle henvendelser til barneverntjenesten vil være sikret taushetsplikt hos personalet.

Barneverntjenesten kan ved behov sette inn ulike hjelpetiltak som for eksempel avlastning i helger og ferier, økonomisk støtte til tiltak for barn (barnehage, ferieopphold etc), samt kortsiktig plassering i fosterhjem, barne- eller ungdomshjem.

Barneverntjenesten har som mål å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet.

Når hjelpetiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten, be fylkesnemnda for sosialsaker om å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjoner eller fosterhjem.

Barneverntjenesten har også ansvar for søknader og utredning i forhold til adopsjon av norske og utenlandske barn.

Nærmere opplysninger om adopsjon kan også fåes hos:

  • Verdens Barn, Industrigt. 45, 0357 Oslo, tlf. 22 69 94 00
  • Adopsjonsforum, Inkognitogt. 17, 0256 Oslo, tlf. 22 44 62 60
  • Inor Adopt, Postboks 266, 4601 Kristiandsand S, tlf. 38 02 46 20

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterium/vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.


Publisert: 12.09.2016 10:32
Sist endret: 12.09.2016 10:32