Barnevern

Innhold

Beskrivelse

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Foreldre kan kontakte barneverntjenesten hvis de ønsker råd og veiledning i forhold til omsorg for barn og unge. Barn og unge som trenger råd og veiledning kan også ta kontakt.

Andre kan også ta kontakt dersom de i sitt arbeide eller som privatperson blir kjent med at foreldre av ulike årsaker får vansker med å gi tilfredsstillende omsorg til barna sine, og at barna derfor ikke har det så bra som de burde ha det.

Barnevernet har telefon 61 15 35 46

Alle henvendelser til barneverntjenesten vil være sikret taushetsplikt hos personalet.

Barneverntjenesten kan ved behov sette inn ulike hjelpetiltak som for eksempel avlastning i helger og ferier, økonomisk støtte til tiltak for barn (barnehage, ferieopphold etc), samt kortsiktig plassering i fosterhjem, barne- eller ungdomshjem.

Barneverntjenesten har som mål å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet. Når hjelpetiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten, be fylkesnemnda for sosialsaker om å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjoner eller fosterhjem.

Barneverntjenesten har også ansvar for søknader og utredning i forhold til adopsjon av norske og utenlandske barn.

Nærmere opplysninger om adopsjon kan også fåes hos:

 • Verdens Barn, Industrigt. 45, 0357 Oslo, tlf. 22 69 94 00
 • Adopsjonsforum, Inkognitogt. 17, 0256 Oslo, tlf. 22 44 62 60
 • Inor Adopt, Postboks 266, 4601 Kristiandsand S, tlf. 38 02 46 20

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:32
   Sist endret: 12.09.2016 10:32