Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Kontaktperson

Navn
Amund Ringen
Tittel
Nestleder
Telefon
52 04 95 90
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne

Kriterium/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden skal skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Kontaktperson:

Tone Amlien Nordhagen tlf.: 55553333

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:32
   Sist endret: 12.09.2016 10:32