Frisklivssentral

Innhold

Beskrivelse

Alternativt navn: Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Frisklivssentralen i Vestre Toten er en kommunal forebyggende helsetjeneste med lokaler på Totenbadet. Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Kontaktperson

Navn
Silje Haugerud
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 13 05 10
Mobil
913 81 301

Målgruppe

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å bli fulgt opp fra frisklivssentralen. Hovedmålgruppa er personer som er i dårlig fysisk form, har et dårlig kosthold eller røyker. Det kan være personer med etablerte sykdommer, eller som har økt risiko for å utvikle sykdommer pga sine levevaner. Ved å følge denne lenken kan du se hvilke sykdommer og risikosymptomer fysisk aktivitet virker forebyggende og behandlende mot:

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/aktivitetshandboken/terapikapitler/Sider/default.aspx

Kriterium/vilkår

Du kan bli henvist til frisklivssentralen med en frisklivsresept. En frisklivsresept kan du få i samråd med lege, NAV-veileder eller annet helsepersonell du blir fulgt opp av. Du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på egenhånd uten frisklivsresept. Det anbefales derimot henvisning fra helsepersonell med frisklivsresept av helsemessige årsaker.

 

Personer henvist med frisklivsresept blir prioritert først i oppfølgingsopplegget.

Pris for Tjenesten

Oppfølgingen på Frisklivssentralen er gratis. Ved deltakelse hos andre aktivitetstilbydere i siste del av oppfølgingstiden gjelder andre priser. Dette kan frisklivssentralen informere om.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til Frisklivssentralen dersom du har fått en Frisklivsresept.

Tlf: 91 38 13 01 / 61 19 90 90

Mail: frisklivssentralen@vestre-toten.kommune.no

Besøksadresse: Totenbadet

Badelandsveien 74

2830 Raufoss

Postadresse: Fysio- og ergoterapitjenesten

Severin Olsensvei 15

2830 Raufoss

Frisklivssentralens åpningstider

Mandag: 8-15

Tirsdag: 8-15

Onsdag: 8-15

Torsdag 8-15

Fredag: 8-15

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40