Fysioterapi

Innhold

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

 • Forebyggende tiltak for hele kommunens befolkning, herunder: tiltak for barn i barnehager og skoler, og for voksne og eldre (inkludert Frisklivssentralen og Hverdagsrehabilitering)
 • Formidling av tekniske hjelpemidler
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid/ansvarsgrupper

Kontaktperson

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Kriterium/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

For å få behandling hos fysioterapeut med driftsavtale med kommunen trenger man en rekvisisjon til fysioterapibehandling.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen.

Kai’s Fysioterapi og Treningssenter

Rudsvebakken 88, 2840 Reinvoll.
Telefon: 61 19 03 90

 • Kai Dalane
 • Jos van Gilst
 • Alexander O.G. Dalane (40% vikariat for Kai)
Raufoss Fysioterapi

Storgata 63A, 2830 Raufoss.
Telefon: 61 19 34 04

 • Stein Håkonsen
 • Aud Husevåg
 • Solveig Schjerpen Hansen
 • Bjørn Førde      
Reinsvoll Fysioterapi

Sentrumsgt. 8, 2840 Reinsvoll.
Telefon: 61 19 66 90  

 • Kim Tolfsen
 • Katja B. Petersen
Sandnes Fysikalske

Besøksadresse: Østvollvegen 1, 2830 Raufoss.
Postadresse: Postboks 133, 2830 Raufoss.
Telefon: 61 19 22 08

 • Miriam Sandnes
 • Sveinung Sandnes
Gro S. Grane

Engelstadv. 14, 2840 Reinsvoll
- Hjemmefysioterapi.

Telefon: 61 19 76 24 / 416 42 006

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

 • Barn under 16 år
 • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Forebyggende tiltak i barnehagene,skolene, fallforebyggende treningsgruppe for eldre, hverdagsrehabilitering, behandling av pasienter i institusjon og formidling av tekniske hjelpemidler er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:41
Sist endret: 12.09.2016 10:41