Helsestasjon for ungdom

Innhold

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Ungdom opp til 20 år.

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt §§ 2-1 og 2-3 i forskriften (nedenfor).

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Helsestasjon for ungdom er på Sagatunet på Raufoss på mandager kl 1400-1630
Adr Sigrud Østliensveg 4
Tlf er 61153547

Det er ingen saksbehandlingstid. Alle som møter opp i åpningstiden får time.

Helsestasjon for ungdom betjenes av helsesøster og lege. Alt personell har taushetsplikt.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:41
   Sist endret: 12.09.2016 10:41