Kommunal bolig

Innhold

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterium/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Fra den 01.09.2013 er boligkontoret å finne på NAV-kontoret i Vestre Toten. Du vil få de samme tjenestene der som tidligere.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Hovedtelefonnummer er 55 55 33 33. Trenger du å oppsøke NAV-kontoret i Vestre Toten kommune er publikumsmottaket åpent i følgende tidsrom:

  • Mandag - fredag klokken 12:00 - 14:00

For å komme i kontakt med boligkontoret på telefon, må du ringe NAV Kontaktsenter: 55 55 33 33 og spørre etter Tone Amlien Nordhagen eller Birgith Lium. Du er også velkommen innom i kontorets åpningstider, så vil våre veiledere hjelpe deg.

Hilsen NAV, Vestre Toten

Søknadsskjema

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre


Publisert: 12.09.2016 10:42
Sist endret: 12.09.2016 10:42