Kulturskole - opptak

Innhold

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Fyrverkeriet kulturskole er et kommunalt opplærings-og opplevelsesenter som underviser i ulike kunstformer og kulturuttrykk.
Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur.

Kontaktinformasjon:
Rektor: Nina Nedberg 61 15 34 74 / 41 73 24 70
nina.nedberg@vestre-toten.kommune.no

Insp: Benedikte N.Jenssen 61 15 34 75
benedikte.jenssen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktperson

Navn
Nina Nedberg
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 19 84 30
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Hovedsaklig elever i grunnskolen og videregående, men kulturskolen har også tilbud for barn under grunnskolealder og voksne.

Kriterium/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Alle som har lyst til begynne på kulturskolen må sende inn et elektronisk søknadsskjema:

Elektronisk søknadsskjema

Alle som søker vil i løpet av noen dager få tilbakemelding på at kulturskolen har mottatt søknaden. Alle søkere blir kontaktet etter tur når det er ledig plass. Innbyggere i Vestre Toten kommune går foran søkere fra andre kommuner. Søkere over 18 år havner bakerst i køen.

Pris for Tjenesten

Priser for Fyrverkeriet Kulturskole

 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Om søknadsprosessen

Elektronisk søknadsskjema - Fyrverkiert kulturskole.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:43
   Sist endret: 12.09.2016 10:43