Publisering av saksdokumenter på Internett

Innhold

Beskrivelse

Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslisten for politiske utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Dette er et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi der Internett i økende grad benyttes til å publisere saksdokumenter. Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder sensitive personopplysninger eller fødselsnummer, kan ikke publiseres.

Kommunen må foreta en konkret avveining mellom hensynet til offentlighet og personvern før publisering.

Kontaktperson

Navn
Kari Anne Røste
Tittel
Arkivleder
Telefon
61 15 33 00
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Innbyggere og brukere av offentlige tjenester

Kriterium/vilkår

Det er anledning til å publisere:

  • Offentlige journaler (med opplysninger om hvem som har henvendt seg om en bestemt sak)
  • Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet og hvor hensynet til personvernet ikke taler mot publisering

Dokumenter til og fra offentlige etater, næringsdrivende med mer inneholder sjelden personopplysninger som tilsier at disse ikke kan publiseres på Internett. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere.

Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på internett.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se blant annet personopplysningsloven kap. II Alminnelige regler for behandling av personopplysninger og forvaltningsloven § 13 (taushetsplikt).

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Ved brudd på regelverket kan du klage til kommunen. Du kan også klage til Datatilsynet. Etter personopplysningsloven § 49 kan kommunen være erstatningspliktig ved oppstått skade.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:45
    Sist endret: 12.09.2016 10:45