Renovasjon

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Søppel

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for Tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

http://www.vestre-toten.kommune.no/teknisk-og-eiendom/avfall-og-gjenvinning/

Brosjyre

Skjema

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:45
Sist endret: 12.09.2016 10:45