Renovasjon

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Avfall og gjenvinning

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Kontaktperson

Navn
Trine Skjølås
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 34 38

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for Tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Kommunale årsgebyr for 2018 
Vann - avløp - avfall - feiing/tilsyn - septik

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Om renovasjonsansvarlig, driftsmeldinger og generell orientering:

Horisont Miljøpark IKS - her finner man informasjon, veiledninger og åpningstider.

Avfall og gjenvinning - kommunal nettside.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:45
   Sist endret: 12.09.2016 10:45