Samlivskurs

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Godt samliv

Par som er førstegangsforeldre og som har lyst til å gå på samlivskurs, kan ta kontakt med helsestasjonen. Kurset Godt samliv skal gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer i hverdagen og i parforholdet. Kurset går over en dag eller to kvelder.

 • Del erfaringer med andre i samme situasjon
 • Lær kommunikasjonsteknikker og metoder for konflikthåndtering
 • Få inspirasjon og tips til et godt samliv

Pris for Tjenesten

Samlivskurset er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kurset er ikke lovpålagt, men regjeringen har gjennom økonomisk støtte ønsket å satse på dette arbeidet for å bedre barns og unges oppvekstvilkår generelt.

  Om søknadsprosessen

  Brosjyre

   Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:45
    Sist endret: 12.09.2016 10:45