Ungdomsråd

Innhold

Beskrivelse

Vestre Toten ungdomsråd består av 10 ungdommer i alderen 13-19 år fra Vestre Toten kommune.

Kontaktinformasjon:
Leder: Nora Aarøi tlf. 95477225
Sekretær: Hilde Skogli Ødemark tlf 61 15 34 00
hilde.oedemark@vestre-toten.kommune.no

Målgruppe

Ungdomsrådet jobber primært for ungdommer i alderen 13-19 år.

Kriterium/vilkår

Representantene velges for 2 år av gangen og er fordelt på jenter og gutter. Ungdomsrådet jobber med saker som angår ungdom og deres oppvekstmiljø. Ungdomsrådet disponerer egne midler og mottar søknader om økonomisk støtte til forskjellige rusfrie ungdomsarrangement.
Ungdomsrådet engasjerer seg i ulike arrangement, kampanjer m.m.

Det kan søkes ungdomsrådet om økonomisk støtte til innkjøp av utstyr eller til arrangement.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 13.09.2016 02:06
   Sist endret: 13.09.2016 02:07