Viltvakta

Innhold

Beskrivelse

Viltvakt. (Viltnemd / ettersøk)

Viltvakta tar seg av kommunens ansvar for ettersøk og ivaretakelse av trafikkskadd og -drept vilt. Gruppa kan også kontaktes for råd og veiledning i spørsmål om nærgående vilt, syke dyr etc.

Kontaktperson

Eirik Røstadsand
Plan- og miljøvernrådgiver
Telefon: 61 15 33 17

Målgruppe

Almennheten

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved påkjørsel av hjortevilt har den som forulykker plikt til å melde fra til nærmeste politimyndighet eller kommunen ved viltvakta. Det skal også meldes fra når syke elles skadde dyr observeres.

Ved påkjørsel eller observasjon av syke/skadde dyr ring:

  • Vestre Toten Lensmannskontor, tlf. 61 15 97 10 (dagtid)
  • Politivakta i Gjøvik, tlf. 61 15 13 00 / 02 800

eller

Viltvakta Vestre Toten

  • Lars Pettersbakken, tlf. 61 19 56 32 / 91 19 48 82
  • Ole Petter Ødegård, tlf. 61 19 32 91 / 92 46 51 21
  • John Vildåsen, tlf. 61 19 57 46 / 97 63 79 46
  • Even Markestad, tlf. 95 19 05 01
  • Simen Haug Egge, tlf. 97 69 76 95
  • Hans Morten Drengsrud, tlf. 45 29 47 10
  • Grethe Svenskerud, tlf. 97 95 87 19

Publisert: 13.09.2016 02:07
Sist endret: 13.09.2016 02:07