Avfall og gjenvinning

Innhold

Informasjon om avfall, gjenvinning, tømmekalendere og papirinnsamlinger finner man her

Fra 01.01.2016 overtar GLT-Avfall ansvaret for renovasjonen.
Henvendelser rettes til GLT-Avfall:

renovasjon@glt-avfall.no

tlf. 61 14 55 80

Spørsmål om bytting av avfallsdunker, renovasjonsgebyr eller endring av abonnement rettes til GLT-Avfall 61 14 55 80
Matavfallsposer og plastsekker leveres på våren. Ved behov for flere, kan dette hentes gratis på miljøstasjonen på Prøven i deres åpningstider.

Tømmekalender renovasjon 2017

Se også informasjon fra GLTavfall/Horisont (lenke) fra august 2017 om ny tømmekalender og ruteendring.

Tømmekalender Januar-juli 2017 for Vestre Toten kommune - oversikt i PDF-format finner man her:

Tømmekalender 2017

Henvendelser i forbindelse med tømmekalenderen rettes til GLT-Avfall: 
renovasjon@glt-avfall.no eller per telefon: 61 14 55 80

Rutekart for renovasjon januar-juli 2017

Nedenfor finnes ruteoversikt med kartvedlegg.

 • Rute 1: Nysethvegen (fra Veltmanå bru) - Villåsen - Roseth - Sagvoll - Roseth I og II - Fjellvegen - Gotterud - Skjellerud - Søndre Land grense - Skjærdalen - Furuseth, Rudsveen - Skjelbreia.
  Kart over rute 1

 • Rute 2: Hågår stasjon - Eina vestside - Einavoll - Eina østside - Sundvegen
  Kart over rute 2

 • Rute 3: Fiskevoll - Reinsvoll - Bruflat - Sørgesæter. Fiskevoll - Lier - Sivesindtajet.  Smågarda - Heksumvegen - Bruflat.  Nærstein - Steffensrud - Holte - Østre Toten grense. Stenberg - Sillongen - Granvang
  Kart over rute 3 - nord  Kart over rute 3 - sør

 • Rute 4: Borgen - Ihle - Helseth - Eriksrud - Stenberg. Eriksrud - Svartås, Eriksrud - Alm - Landheim - Gjøvik grense. Hjelpestein - Markestad - Elton. Nordseth - Helseth - Malterudbakken, Østvoll - Nordseth.
  Kart over rute 4

 • Rute 5: Gamle Rv 4 sydover. Prøven - Roksvoll - Sagvoll - Gotterud - Dammen. Morterud - Nordset, Borgen - Nærstein.
  Kart over rute 5 

 • Rute 6: Øverbyvegen fra Frydenlundvegen - Landheim - Ringvoll - Karsrudfeltet - Østvoll - Korta skoleveg. Gamlevegen Østvoll - Breiskallen.
  Kart over rute 6
 • Rute 7: Eina-området mellom Støen - Granlia - Villavegen - Blåvarpfeltet - Fiskevoll
  Kart over rute 7
 • Rute 8: Bøverbru-området mellom Børsvoll - Østre Toten grense (mot Kolbu) - Nærstein - Rv 246 Bøverbru - Prestesæter.
  Kart over rute 8
 • Rute 13: Åkersveen - Øverbyvegen og Vestrumenga nord for Øverbyvegen.
  Kart over rute 13
 • Rute 14: Reinsvoll nord : Sagevegen, Nils Juls gate, Markvegen, Grevlingvegen, Torvvegen, Skogvegen, Svein Erik Strandlies veg, Myrvegen, Lundheimvegen, Bekkesvingen, Engelstadvegen, Røstøenvegen mellom Morterudvegen og Prestesæter.
  Kart over rute 14
 • Rute 15: Reinsvoll syd: Området Røssholmvegen, Røstøenvegen, Storgata, Svein Erik Strandlies veg og Kretafeltet.
  Kart over rute 15
 • Rute 18Grimås nord : Løvåsbakken - Østvegen - Korterud - Nærbykroken.
  Kart over rute 18


Om sortering av avfall:

 • Matavfall: Eksempler på matavfall er matrester, kaffegrut, planterester, bleier, bind og truseinnlegg.
 • Restavfall: Eksempler på restavfall er skitten emballasje, CD-plater, tuber, penner, støvsugerposer, porselen/keramikk og kosmetikkemballasje. Våtservietter er restavfall – de må ikke kastes i toalettet, da de tetter filtrene i renseanlegget.
 • Plastavfall: Eksempler på plastavfall er plastposer, isopor, plastflasker, bokser/beger i plast og plantebrett. Gjenstander av hard plast som f. eks legoklosser og hagemøbler er ikke plastavfall. Rengjort landbruksplast kan leveres gratis på Dalborgmarka hele året.
 • Farlig avfall: Eksempler på farlig avfall er spraybokser, oppladbare batterier, kvikksølv- termometre, malingsrester, og beholdere som har inneholdt olje, gift eller løsemidler. 


Vi minner om at  usortert avfall ikke vil bli avhentet og at adkomst til dunker og containere må være måkt på vinterstid. Organisk avfall som bleier, aske, sagflis, jord- og planterester ikke skal ligge løst i avfallsdunkene, men pakkes i poser.

Prøven miljøstasjon

Åpningstider: Tirsdag kl 09 – 15, onsdag 13 – 19, lørdag 09 – 14.

Gratis levering av kjølemøbler, hvitevarer og EE-avfall (radioer, tv, Pc, spill og lignende).
Rene fraksjoner; tre, metall, glass, papp, papir, hageavfall og farlig avfall er også gratis.

For ytterligere informasjon se: www.glt-avfall.no eller ring tlf 61145580

 

I melding 08.08.17 fra Horisont heter det: "Alle abonnenter har fått utdelt dunker for glass/metall og papir, så de fraksjonene blir hentet av renovatør og innsamling ved lag/foreninger forsvinner. Vi vil snart fjerne alle glass- og drikkekartongcontainere ved returpunktene. Glass- og metallemballasje og drikkekartonger kan fortsatt leveres til våre miljøstasjoner."


Containere for glass og metall

Slike containere finnes følgende steder:

 • Raufoss:               Amfi Raufoss og Prøven miljøstasjon.
 • Eina:                     Eina Stasjon og Einavoll, på sør-vestsiden av fjorden.
 • Bøverbru:             Håkonshallen
 • Reinsvoll:             Kiwi og Solvoll barnehage

Containere for drikkekartonger

Slike containere finnes følgende steder:

 • Raufoss:              Amfi Raufoss, Rema 1000 og Prøven miljøstasjon .
 • Eina:                    Eina Stasjon og Skogstad leirsted.
 • Bøverbru:            Håkonshallen
 • Reinsvoll:            Kiwi og Solvoll barnehage

Containere for drikkekartonger finnes også ved de fleste skoler og barnehager i kommunen.

Papirinnsamling

Fram til sommeren 2017 foretas dette av frivillige lag og foreninger. 

I 2017 skjer det på disse datoene:

 • Raufoss skolekrets (Raufoss skolekorps) 28. januar, 1. april og 10. juni.
 • Thune skolekrets (Eina Sportsklubb) 4. februar, 22. april og 1. juli.
 • Bøverbru og Ihle skolekrets (Bøverbru skolekorps) 18. februar, 22. april og 17. juni.
 • Reinsvoll skolekrets (Reinsvoll skolekorps og GLT-Avfall) 21. januar og 6. mai.

 

Septiktømming

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brdr. Grønnerud AS. Bestilling av tømming utenfor tømmerute, eller opplysninger om tømmetidspunktet, kan rettes til Brdr. Grønnerud AS tlf 61 18 78 70.

Spørsmål til kommunen kan rettes til tlf 61 15 34 32 eller 61 15 34 38.

 


Publisert: 06.06.2016 10:20
Sist endret: 06.06.2016 10:27
Prøven miljøstasjon

Besøksadresse:

Kildalvegen 11
2830 Raufoss

Telefon: 61 14 55 80