Avfall og gjenvinning

Informasjon om avfall, gjenvinning, tømmekalendere og papirinnsamlinger finner man her.

Innhold

Om renovasjonsansvarlig

Fra 1. januar 2016 overtok GLT-Avfall ansvaret for renovasjonen, og i august 2017 skiftet GLT-Avfall navn til Horisont Miljøpark IKS. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, renovasjonsgebyr eller endring av abonnement rettes til Horisont:

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

August 2017: Informasjon vedrørende tømmekalender og ruteendring

Om sortering av avfall

  • Matavfall: Eksempler på matavfall er matrester, kaffegrut, planterester, bleier, bind og truseinnlegg.
  • Restavfall: Eksempler på restavfall er skitten emballasje, CD-plater, tuber, penner, støvsugerposer, porselen/keramikk og kosmetikkemballasje. Våtservietter er restavfall – de må ikke kastes i toalettet, da de tetter filtrene i renseanlegget.
  • Plastavfall: Eksempler på plastavfall er plastposer, isopor, plastflasker, bokser/beger i plast og plantebrett. Gjenstander av hard plast som f. eks legoklosser og hagemøbler er ikke plastavfall. Rengjort landbruksplast kan leveres gratis på Dalborgmarka hele året.
  • Farlig avfall: Eksempler på farlig avfall er spraybokser, oppladbare batterier, kvikksølv- termometre, malingsrester, og beholdere som har inneholdt olje, gift eller løsemidler. 

Matavfallsposer og plastsekker leveres på våren. Ved behov for flere, kan dette hentes gratis på miljøstasjonen på Prøven i deres åpningstider.Vi minner om at  usortert avfall ikke vil bli avhentet og at adkomst til dunker og containere må være måkt på vinterstid. Organisk avfall som bleier, aske, sagflis, jord- og planterester ikke skal ligge løst i avfallsdunkene, men pakkes i poser.

Prøven miljøstasjon

Åpningstider:
Tirsdag kl 09.00 - 15.00, onsdag 13.00 - 19.00, lørdag 09.00 - 14.00.

Gratis levering av kjølemøbler, hvitevarer og EE-avfall (radioer, tv, Pc, spill og lignende).
Rene fraksjoner; tre, metall, glass, papp, papir, hageavfall og farlig avfall er også gratis.

For ytterligere informasjon se: www.hiks.no eller ring tlf 61 14 55 80

Melding vedrørende glass/metall/papir og innsamling 8. august 2017

I en melding av 8. august 2017 fra Horisont heter det: "Alle abonnenter har fått utdelt dunker for glass/metall og papir, så de fraksjonene blir hentet av renovatør og innsamling ved lag/foreninger forsvinner. Vi vil snart fjerne alle glass- og drikkekartongcontainere ved returpunktene. Glass- og metallemballasje og drikkekartonger kan fortsatt leveres til våre miljøstasjoner." 

Septiktømming

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brdr. Grønnerud AS. Bestilling av tømming utenfor tømmerute, eller opplysninger om tømmetidspunktet, kan rettes til Brdr. Grønnerud AS på telefon 61 18 78 70.

Spørsmål til kommunen kan rettes til tlf 61 15 34 32 eller 61 15 34 38.


Publisert: 06.06.2016 10:20
Sist endret: 06.06.2016 10:27
Prøven miljøstasjon

Besøksadresse:

Kildalvegen 11
2830 Raufoss

Telefon: 61 14 55 80