Søke gravetillatelse

Innhold

Byggesak for selvbyggere - søke gravetillatelse
Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen.
For å innhente gravetillatelse, henvend deg til Teknisk driftsavdeling i Hunnselvvegen 12 på Prøven industriområde.

Når Teknisk drift har mottatt søknaden om gravetillatelse, innhentes uttalelse fra alle som har nedgravde rør, kabler for strøm, bredbånd etc. Når alle har gitt tilbakemelding kan gravetillatelse utstedes. evt. med merknader om at påvisning er nødvendig. Prosessen tar normalt 3-4 dager.
Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse. En gravetillatelse er «ferskvare» den er gyldig i 3 måneder.

Kontaktperson:

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.


Publisert: 28.10.2016 11:49
Sist endret: 28.10.2016 11:52