Ledige tomter

Innhold

Kommunale tomter i Vestre Toten kommune.

Raufoss

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Raufoss.

Private aktører

Aktør

Telefon

Nettsted / kontaktinformasjon

Nordbohus

61 13 92 50

www.nordbohus.no

Hedalm-Anebyhus

62 58 00 00

www.hedalm-anebyhus.no

Boligpartner

47 80 17 00

www.boligpartner.no

Nordbolig

40 00 28 90

www.nordbolig.no

Norgeshus

02830

www.norgeshus.no/forhandlere/eh-bolig

Skattum Eiendom

61 17 40 00

 

Reinsvoll 

På Reinsvoll har kommunen boligtomter for salg i Skogvegen, helt øst i Reinsvoll sentrum. Tomtene er på ca. 1000 kvadratmeter og er hovedsaklig regulert til eneboliger med en utnyttelse på 20% BYA. For nærmere avklringer av konkrete byggeprosjekter anbefales kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Reinsvoll - prisantydning*

Kategori

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

60.000,-

Grovplanering av tomt**

50.500,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader***

50 000,-

Prisantydning

350.000,-/400.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Gjelder tomtene Skogvegen 38, 40, 42 og 44. Øvrige tomter leveres som råtomt.
*** Inkluderer fradelignj, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp bil påløpe ved framtidig bygging på tomtene.  

Følgende tomter er ledige på Reinsvoll

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Skogvegen 38, 2840 Reinsvoll 

 42/199

ca 1012 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 40, 2840 Reinsvoll 

 42/202

ca 902 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 35, 2840 Reinsvoll  42/204 ca 1113 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 39, 2840 Reinsvoll

 42/206 ca 878 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

 

         
 

 

       

Eina

På Eina har kommunen per i dag en boligtomt for salg ved Sisselberg, sørøst i Eina sentrum. Tomta er regulert til tomannsbolig (ikke enebolig!) med en utnyttelse på 25% BYA. For nærmere avklaringer av konkrete byggeprosjekter anbefales kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Eina - prisantydning*

 

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

125.000,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader**

50.000,-

Prisantydning

415.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Inkluderer fradeling, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp vil påløpe ved framtidig bygging på tomtene. 

Følgende tomter er ledige på Eina

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Parkvegen 16, 2843 Eina*

Ikke fradelt

940m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

* Eiendommen kan alternativt få adresser Sisselbergvegen 3, avhengig av hvor innkjørsel plasseres. 

Bøverbru

For tiden ingen kommunale tomter på Bøverbru.

 

Ihle 

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Ihle.  

Private aktører - Ihle

Aktør

Nettsted / kontaktinformasjon

Byggmester Magne Fjellhaug AS

Telefon: 61 10 93 40

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt:

Kjell Arne Olsborg

I tillegg kan lokale byggfirma ha byggeklare tomter i kommunen.


Publisert: 03.08.2016 12:37
Sist endret: 03.08.2016 12:38