Ledige tomter

Innhold

Kommunale tomter i Vestre Toten kommune.

Raufoss

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Raufoss.

Private aktører

Aktør

Telefon

Nettsted / kontaktinformasjon

Nordbohus

61 13 92 50

www.nordbohus.no

Hedalm-Anebyhus

62 58 00 00

www.hedalm-anebyhus.no

Boligpartner

47 80 17 00

www.boligpartner.no

Nordbolig

40 00 28 90

www.nordbolig.no

Norgeshus

02830

www.norgeshus.no/forhandlere/eh-bolig

Skattum Eiendom

61 17 40 00

 

Reinsvoll 

På Reinsvoll har kommunen boligtomter for salg i Skogvegen, helt øst i Reinsvoll sentrum. Tomtene er på ca. 1000 kvadratmeter og er hovedsaklig regulert til eneboliger med en utnyttelse på 20% BYA. For nærmere avklringer av konkrete byggeprosjekter anbefales kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Reinsvoll - prisantydning*

Kategori

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

60.000,-

Grovplanering av tomt**

50.500,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader***

50 000,-

Prisantydning

350.000,-/400.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Gjelder tomtene Skogvegen 38, 40, 42 og 44. Øvrige tomter leveres som råtomt.
*** Inkluderer fradelignj, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp bil påløpe ved framtidig bygging på tomtene.  

Følgende tomter er ledige på Reinsvoll

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Skogvegen 38, 2840 Reinsvoll 

 42/199

ca 1012 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 40, 2840 Reinsvoll 

 42/202

ca 902 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 35, 2840 Reinsvoll  42/204 ca 1113 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Skogvegen 39, 2840 Reinsvoll

 42/206 ca 878 m²

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

 

         
 

 

       

Eina

På Eina har kommunen per i dag en boligtomt for salg ved Sisselberg, sørøst i Eina sentrum. Tomta er regulert til tomannsbolig (ikke enebolig!) med en utnyttelse på 25% BYA. For nærmere avklaringer av konkrete byggeprosjekter anbefales kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Eina - prisantydning*

 

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

125.000,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader**

50.000,-

Prisantydning

415.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Inkluderer fradeling, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp vil påløpe ved framtidig bygging på tomtene. 

Følgende tomter er ledige på Eina

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Parkvegen 16, 2843 Eina*

Ikke fradelt

940m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

* Eiendommen kan alternativt få adresser Sisselbergvegen 3, avhengig av hvor innkjørsel plasseres. 

Bøverbru

På Bøverbru har kommunen boligtomter for salg i Singelvegen, nordvest i Bøverbru sentrum. Tomtene er på ca. 1000 kvadratmeter og er regulert til ene- eller tomannsboliger med en utnyttelse på 20-25% BYA. For nærmere avklringer av konkrete byggeprosjekter anbefales kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Bøverbru - prisantydning*

 

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

125.000,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader**

50.000,-

Prisantydning

415.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Inkluderer fradeling, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp vil påløpe ved framtidig bygging på tomtene. 

Følgende tomter er ledige på Bøverbru

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Singelvegen 2, 2846 Bøverbru

Ikke fradelt

 1025m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Singelvegen 3, 2846 Bøverbru

Ikke fradelt

   990m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Singelvegen 4, 2846 Bøverbru

Ikke fradelt

   990m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Singelvegen 6, 2846 Bøverbru

Ikke fradelt

   990m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Singelvegen 11, 2846 Bøverbru

65/151

1066m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

Ihle 

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Ihle.  

Private aktører - Ihle

Aktør

Nettsted / kontaktinformasjon

Byggmester Magne Fjellhaug AS

Telefon: 61 10 93 40

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt:

Kjell Arne Olsborg

I tillegg kan lokale byggfirma ha byggeklare tomter i kommunen.


Publisert: 03.08.2016 12:37
Sist endret: 03.08.2016 12:38