Planer

Juni 2018: Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Areal- og reguleringsplaner

Reguleringsplan

Tekstmateriale og lenker

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Mer informasjon finner man her:

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag (tjenestebeskrivelse under Tjenester A - Å)

Kommunen sine planer

Kommuneplan for Vestre Toten kommune langsiktig del 2012 - 2023.
Vedtatt av kommunestyret 27.11.2014, sak 95/14 – ikrafttredelse 20.4.2015

Deling av eiendom

Innhold til redigering

Nasjonale maler

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Kart

Samfunnsutvikling

Raufoss 2040: ATP-prosjektet på Raufoss.

Tettstedsutvikling krever samarbeid mellom mange aktører: gårdeiere, handelsstand, kommunen, næringslivet og vegeiere, for å nevne noen. Hvordan kan vi få til dette på Raufoss? 

 

Raufoss 2040 - Prosjekt ATP

Gebyr

Kontaktinformasjon

Kjersti Flatråker, arealplanlegger
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger

Publisert: 20.06.2018 09:22
Sist endret: 20.06.2018 09:22