Asfaltarbeid og vegoppgradering i uke 27

Teknisk driftsavdeling orienterer: Redusert framkommelighet i Vildåsvegen og oppgradering av gang- og sykkelveg på Bøverbru fra og med mandag 1. juli.

Innhold

Oppgradering Gjestrumfeltet - Kluftvegen

Gang- og sykkelveg mellom Gjestrumfeltet - Kluftvegen, Bøverbru oppgraderes fra uke 27

Teknisk driftsavdeling informerer om at gang- og sykkelvegen mellom Gjestrumfeltet og Kluftvegen på Bøverbru oppgraderes. Det vil fra uke 27 og fremover pågå anleggsarbeider og vegen vil være stengt for all trafikk.

Gang- og sykkelvegen oppgraderes med nytt bærelag og asfalt. Gatelys blir montert på strekning som mangler dette og eksisterende gatelyse i Kluftvegen oppgraderes. Gående og syklende må mens arbeidene pågår benytte alternative veger. 

Oppgradering i skoleferien
Tidsrom for gjennomføring av arbeidene er lagt til perioden med skoleferie. Gang- og sykkelvegen er planlagt gjenåpnet til skolestart.

Asfaltarbeid i Vildåsvegen, Raufoss

Asfaltarbeid i Vildåsvegen, Raufoss

 

Redusert framkommelighet
Mandag 1. og tirsdag 2. juli 2019 vil Vildåsvegen på Raufoss ha begrenset fremkommelighet mens asfaltarbeid pågår. Asfaltarbeidet som utføres er legging av slitelag.

Beboere og brukere av vegen må etter at asfalten er lagt kjøre omvegen om Egstad. Vegen åpnes for trafikk så snart asfalten kan trafikkeres.

Teknisk driftsavdeling beklager ulemper for brukere av vegen.


Publisert: 01.07.2019 08:55
Sist endret: 01.07.2019 08:55